Enroll in our ongoing online or face-to-face courses without hesitation. Contact us today!

Eva Balážová

Eva Balážová

Eva venuje svoje dlhoročné učiteľské a trénerské skúsenosti profesionálnemu rozvoju učiteľov. Je to krásna a zmysluplná práca. Svoju kvalifikáciu teacher trainera získala na kurzoch v Exeteri a Oxforde, je certifikovanou trénerkou Oxford Teachers‘ Academy. Vedie metodické workshopy na tému didaktiky vyučovania anglického jazyka a inklúzie na Slovensku aj v zahraničí. Ako teacher trainer pracovala pre Oxford University Press, Macmillan Education, Foreign Language Publications a Erasmus + kurzy.

×