Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Eva Balážová

Eva Balážová

Eva venuje svoje dlhoročné učiteľské a trénerské skúsenosti profesionálnemu rozvoju učiteľov. Je to krásna a zmysluplná práca. Svoju kvalifikáciu teacher trainera získala na kurzoch v Exeteri a Oxforde, je certifikovanou trénerkou Oxford Teachers‘ Academy. Vedie metodické workshopy na tému didaktiky vyučovania anglického jazyka a inklúzie na Slovensku aj v zahraničí. Ako teacher trainer pracovala pre Oxford University Press, Macmillan Education, Foreign Language Publications a Erasmus + kurzy.

×