Our team of external mentors

We believe that for our students as well as for us, it is key to learn from the best. It is an essential part of our school development to cooperate and to be in liaison with ELT professionals from all around the world.

Our mentors

Mike Shreeve

Mike Shreeve

Mike Shreeve pôsobil ako riaditeľ školy a neskôr ako HR manažér. Jeho skúsenosti z manažmentu dnes zúročuje vo vzdelávaní dospelých. Pôsobí ako kouč a mentor pre manažérov a HR odborníkov. Pre tréningové centrum PILGRIMS pripravil kurzy Koučovanie s využitím NLP techník pre učiteľov angličtiny a Vyučovanie detí s poruchami učenia.

Venuje sa vzťahovému koučingu a je certifikovaným lektorom v European Mentoring&Coaching Council. Okrem koučovania a mentorovania dospelých v biznise, sa Mike aktívne venuje koučingu detí s poruchami učenia.

Medzi jeho najnovšie projekty patrí vzdelávací program pre učiteľov v Etiópii zameraný na zlepšenie koučovacích zručností a spätnej väzby a vzdelávací program pre našich lektorov v The Bridge zameraný na využívaní koučingových techník vo výučbe anglického jazyka.

Philip Kerr

Philip Kerr

Philip Kerr žije vo Viedni. Trénuje učiteľov a je autorom množstva odborných publikácií, metodických príručiek a učebníc angličtiny. Medzi jeho najnovšie učebnice patria Evolve (Cambridge University Press), Studio (Helbling), Straightforward (Macmillan) a Inside Out (Macmillan). Významne prispel do výskumu využitia materskej reči pri výučbe cudzieho jazyka a je autorom knihy Translation and Own-Language Activities (Cambridge University Press), ktorá získala viacero významných ocenení. Podieľal sa na vývoji mnohých mobilných aplikácií zameraných na jazykové vzdelávanie (hlavne na slovnú zásobu), pravidelne publikuje v odborných žurnáloch a bloguje o technológii v jazykovom vzdelávaní na stránke https://adaptivelearninginelt.wordpress.com/. Je pre nás inšpiráciou pre neustále zlepšovanie sa.

Rakesh Bhanot

Rakesh Bhanot

Rakesh Bhanot od roku 1972 vyučuje angličtinu, trénuje učiteľov angličtiny a prednáša na konferenciách zameraných na výučbu angličtiny po celom svete. Ako tréner učiteľov pôsobil po celom svete, najviac však vo Veľkej Británii, Rusku, Nemecku a Taliansku. Veľkú časť svojej kariéry pôsobil na univerzite ...... a ako inšpektor siete jazykových škôl v Nemecku.
Rakesh sa dnes ako dobrovoľník venuje učeniu angličtiny a mentorovaniu učiteľov v štátnych školách - najmä v strednej Európe a Grécku. Rozsiahlo publikuje a je členom Komisie pre publikácie medzinárodnej asociácie učiteľov angličtiny IATEFL. Rakesh je zakladajúcim redaktorom niekoľkých odborných žurnálov, napríklad Language Issues - časopisu Národnej asociácie pre výučbu angličtiny a tiež Community Languages to Adults (NATECLA).

Mario Rinvolucri

Mario Rinvolucri

Mario Rinvolucri je zakladajúcim členom svetoznámeho centra pre vzdelávanie učiteľov – PILGRIMS Teacher training centre. Od roku 1974 do roku 2019 pôsobil ako tréner učiteľov v PILGRIMS a dlhé roky pôsobil ako školiteľ a mentor v programoch pre učiteľov jazykov na letnej škole, ktorú každoročne organizuje Oxfordská univerzita.
Mario významným spôsobom ovplyvnil metodiku vyučovania angličtiny. Je hlavným predstaviteľom humanizmu v jazykovom vzdelávaní, prednáša a školí na konferenciách a vzdelávacích podujatiach pre učiteľov po celom svete. Je spoluautorom mnohých kníh a medzi jeho najznámejšie patria Grammar games, Once upon a time, Vocabulary, Creative Writing, Humanising Your Course Book a iné.
V The Bridge sme s Mariom pripravovali systém spätnej väzby a konzultovali metodiku výučby. Aktuálne spolu pracujeme na projekte HLT.digital, online platforme pre vzdelávanie učiteľov.

WE love teaching English

Join us
×
×

Cart