Slováci si z anglickou gramatikou ťažkú hlavu nerobia, dôraz kladú na porozumenie textu a komunikáciu.

Potvrdil to nezávislí online test na internete.

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/slovaci-nie-su-anglickej-gramatike-velmi-doma.html