Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Angličtina pre firmy

Návratnosť investícií do vzdelávania zamestnancov nie je mýtus. Práve naopak. Výskumy i naše skúsenosti ukazujú, že dobre nastavené jazykové vzdelávanie sa vašej firme môže vrátiť až niekoľkonásobne.

V The Bridge vás očakáva

The Bridge nie je len škola, ale sme aj firma. Vieme čo je dôležité pre to aby firma fungovala dobre. Pri vzdelávaní je dôležité nielen kvalitne odučiť, ale aj motivovať študentov k aktívnej spoluúčasti, priebežne monitorovať kvalitu hodín a pokroky študentov. V našom vzdelávacom ekosystéme všetky tieto prvky nájdete.
Individuálna podpora pre HR manažéra / klienta aj online podpora 24/7 cez administračný systém. Online testovanie na začiatku výučby i opätovne za účelom merania progresu študentov (www. tracktest.eu) Analýza potrieb študentov a následné nastavenie študijného plánu a cieľov študenta/klienta Monitoring výučby a priebežná kontrola dochádzky študentov – obidva parametre sú naviazané na naše interné hodnotenie lektorov.
Výučba v 8 krokoch
V The Bridge pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework. V The Bridge si lektori neustále rozvíjajú odbornosť vďaka nášmu unikátnemu vzdelávaciemu systému, vedenému medzinárodne uznávanými mentormi jazykového vzdelávania.
Naši lektori
Na Slovensku sme prvou a doteraz jedinou jazykovou školou s akreditáciou EQUALS, čo je renomovaná medzinárodná asociácia organizácií ktoré učia jazyky. Náš prístup k výučbe vychádza z komunikatívnej metódy so silnou orientáciou na študenta. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch. Firmám na úvod ponúkneme komplexnú jazykovú diagnostiku a vyladenie študijných plánov podľa potrieb klienta.
EduHub

Vy viete, čo chcete a my vieme, čo potrebujete

Výučbu angličtiny nastavíme presne podľa vašich predstáv a lekcie prispôsobíme cieľom, ktoré chcete dosiahnuť. Ponúkame rôzne formy výučby - individuálne a skupinové, online aj prezenčné.

Prezentačné zručnosti v angličtine

Ako zaujať a prezentovať svoje nápady jasne a zrozumiteľne? U nás sa to naučíte.

Koučingové techniky v angličtine

Dobré komunikačné schopnosti sú základom pre úspešný biznis. Naučte sa efektívne využívať koučingové techniky a získajte medzinárodný certifikát EMCC.

Kurzy právnickej a odbornej angličtiny

Kultivovaný prejav, bohatá slovná zásoba a odborná či právnická terminológia sú dôležité pre každého úspešného človeka.

Naše kurzy realizujeme v spolupráci s najlepšími

14+
Rokov na trhu
1200+
Študentov ročne
20000+
Odučených hodín ročne
98%
Spokojnosť študentov
70%
Lektorského tímu zo zahraničia
80+
Odučených rokov pre firmy

Čo je v The Bridge inak

Nesľubujeme nesplniteľné. Znalosť cudzieho jazyka sa totiž kúpiť nedá - nie je to služba ako nový účes, alebo dobrá masáž. Máme pre vás pripravené medzinárodne akreditované a certifikované prostredie s tímom skúsených a pozitívnych profesionálov, ale učiť sa musia vaši zamestnanci. Budeme vás pri tom sprevádzať od začiatku do konca.

Komplexný jazykový audit

Urobíme audit jazykových zručností vašich zamestnancov cez online aplikáciu TrackTest.eu, zanalyzujeme potreby študentov a ciele zamestnávateľa. Vypracujeme ponuku vrátane študijných plánov, lektorov a nacenenia. Na testovacej hodine overíme vzájomnú kompatibilitu lektora a študentov. Na naplnenie očakávaní študentov sa opýtame v online prieskume

Nastavenie cieľov a motivácie

U nás lektor so študentami hovorí o ich individuálnych motiváciách od prvej hodiny. Študijné ciele a plány sú kľúčové, ale dôležité je aj udržať vytrvalosť študentov. Našim lektorom sa to darí. Už vyše 5 rokov sledujeme dochádzku na kurzy a okolo tohto čísla osciluje celá naša škola. Práve dochádzka študentov je aj jedným z interných hodnotiacich kritérií výkonu lektorov v The Bridge.

Monitoring výučby a progresu

Lektori učia podľa schválených študijných plánov a hodiny zapisujú do administračného systému. Študenti pravidelne dostávajú personalizovanú spätnú väzbu. Progres študentov objektívne meriame cez online aplikáciu TrackTest.eu. Správu a vyhodnotenie progresu zašleme na záver kurzu klientovi. Študentom je možné vystaviť medzinárodne platné certifikáty.

„Vážení potenciálni partneri,

profesionálnu výučbu anglického jazyka s rôznym zameraním a pre všetky jazykové úrovne poskytujeme v Bratislave už viac ako 14 rokov. V auguste 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu EAQUALS – osvedčenie medzinárodnej neziskovej organizácie, ktorá overuje kvalitu jazykového vzdelávania. Doteraz sme na Slovensku jediní.

Rozumieme vzdelávaniu zamestnancov. Systematicky vzdelávame našich lektorov, je to integrálna súčasť našej práce a špeciálne pre firmy má veľký význam. Nielen naši študenti/vaši zamestnanci dosahujú vďaka tomu výsledky, ale my tak máme možnosť overovať si naše postupy v praxi pri výučbe našich vlastných ľudí. Až potom ich ponúkneme vám, našim klientom.

Ja osobne sa venujem nielen výučbe angličtiny, ale aj vytváraniu ekosystémov vzdelávania vo firmách, otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a jeho dopadu na rast a rozvoj firiem. Hľadanie nových stratégií, ako získať nové poznatky a zručnosti, je nielen mojím profesionálnym záujmom, ale aj koníčkom.

Ak Vás efektívne vzdelávanie zaujíma a chcete zmysluplne investovať vaše peniaze do zamestnancov, ozvite sa. Teším sa na váš telefonát, email alebo osobné stretnutie.

Našim študentom a partnerom ďakujem za dôveru.“

Klaudia Bednárová
Riaditeľka The Bridge

 

Radka Vajgelová

Angličtina vo firme

Radka Vajgelová
Chcem sa poradiť

Sme aktívni v presadzovaní myšlienok moderného vzdelávacieho ekosystému spolu s našimi partnermi

Firmy, v ktorych sme angličtinu učili alebo práve učíme

Kontaktný formulár

Z našich skúseností vieme, že správnym nastavením výučby dosiahnete pravidelnú dochádzku v kurzoch a angličtina vašich zamestnancov sa zlepší. Z dobre nastavenej výučby benefitujú nielen zamestnanci, ale aj vaša firma. Ak si želáte, aby sme vás kontaktovali, napíšte nám.

KONZULTÁCIA PRE FIRMY

 

×