Náš lektorský tím

Lektori sú jedným z našich najcennejších aktív. Sú profesionálni a aktívne podporujú svojich študentov pri dosahovaní ich cieľov.

Štýl výučby

Náš prístup k výučbe vychádza z orientácie na študenta. Zameriavame sa na potreby, záujmy a ciele študentov a na základe toho tvoríme obsah kurzu. Študentov vedieme k aktívnej účasti na procese výučby a podporujeme ich v plnení cieľov.

01
02

Kvalifikácia

Naši lektori sú kvalifikovaní a v anglickom jazyku dosahujú úroveň rodených hovorcov. Sú skúsení učitelia a mnohí majú nielen pedagogické, ale i odborné znalosti získané vzdelaním či praxou (IT, právo, ekonómia, financie a iné).

Rozvojový program 
pre učiteľov

Je pre nás kľúčové, aby sa naši lektori vzdelávali a zlepšovali. Okrem interného či externého vzdelávania, sú zapojení do mentoringového programu, ktorý monitoruje ich prácu a pomáha im učiť lepšie. Výsledkom práce našich lektorov sú naši úspešní študenti.

03
John Liebeskind Detail
Jana Valová Detail
Darya Bayevskaya Detail
Nicole Hala Detail
Mary Clarke Detail
Alex Huegel Detail
Sandra Weigl Detail
Emma Wyatt Detail
Sam Patre Detail
Katarína Hrobárová Detail
Anthony Forsyth Detail
Brian Mitchell Detail
Ross Baxter Detail
Ryan Williamson Detail
Lektor bude priradený Detail
Dagmar Lidayová Detail
Andrea Záhumenská Detail
Nevena Popovič Detail
Maria Laura Cabada Detail
Juraj Streďanský Detail
Vanda Hudáková Detail
Ondrej Koščík Detail
Ceri Shumack Detail
Michala Kamhalová Detail
Ben Gwillim Detail
Andrej Dodok Detail

Hľadáme do
tímu nových
lektorov

Are you ready?

Pridaj sa k nám