Náš tím externých mentorov.

Súčasťou rastu a zlepšovania sa je neustály kontakt s odborníkmi u nás i v zahraničí. Pre nás aj pre našich študentov dôležité učiť sa od najlepších.

Profily mentorov

Mike Shreeve

Mike Shreeve

Mike Shreeve pôsobil ako riaditeľ školy a neskôr ako HR manažér. Jeho skúsenosti z manažmentu dnes zúročuje vo vzdelávaní dospelých. Pôsobí ako kouč a mentor pre manažérov a HR odborníkov. Pre tréningové centrum PILGRIMS pripravil kurzy Koučovanie s využitím NLP techník pre učiteľov angličtiny a Vyučovanie detí s poruchami učenia.

Venuje sa vzťahovému koučingu a je certifikovaným lektorom v European Mentoring&Coaching Council. Okrem koučovania a mentorovania dospelých v biznise, sa Mike aktívne venuje koučingu detí s poruchami učenia.

Medzi jeho najnovšie projekty patrí vzdelávací program pre učiteľov v Etiópii zameraný na zlepšenie koučovacích zručností a spätnej väzby a vzdelávací program pre našich lektorov v The Bridge zameraný na využívaní koučingových techník vo výučbe anglického jazyka.

Philip Kerr

Philip Kerr

Philip Kerr žije vo Viedni. Trénuje učiteľov a je autorom množstva odborných publikácií, metodických príručiek a učebníc angličtiny. Medzi jeho najnovšie učebnice patria Evolve (Cambridge University Press), Studio (Helbling), Straightforward (Macmillan) a Inside Out (Macmillan). Významne prispel do výskumu využitia materskej reči pri výučbe cudzieho jazyka a je autorom knihy Translation and Own-Language Activities (Cambridge University Press), ktorá získala viacero významných ocenení. Podieľal sa na vývoji mnohých mobilných aplikácií zameraných na jazykové vzdelávanie (hlavne na slovnú zásobu), pravidelne publikuje v odborných žurnáloch a bloguje o technológii v jazykovom vzdelávaní na stránke https://adaptivelearninginelt.wordpress.com/. Je pre nás inšpiráciou pre neustále zlepšovanie sa.

Rakesh Bhanot

Rakesh Bhanot

Rakesh Bhanot od roku 1972 vyučuje angličtinu, trénuje učiteľov angličtiny a prednáša na konferenciách zameraných na výučbu angličtiny po celom svete. Ako tréner učiteľov pôsobil po celom svete, najviac však vo Veľkej Británii, Rusku, Nemecku a Taliansku. Veľkú časť svojej kariéry pôsobil na univerzite ...... a ako inšpektor siete jazykových škôl v Nemecku.
Rakesh sa dnes ako dobrovoľník venuje učeniu angličtiny a mentorovaniu učiteľov v štátnych školách - najmä v strednej Európe a Grécku. Rozsiahlo publikuje a je členom Komisie pre publikácie medzinárodnej asociácie učiteľov angličtiny IATEFL. Rakesh je zakladajúcim redaktorom niekoľkých odborných žurnálov, napríklad Language Issues - časopisu Národnej asociácie pre výučbu angličtiny a tiež Community Languages to Adults (NATECLA).

Mario Rinvolucri

Mario Rinvolucri

Mario Rinvolucri je zakladajúcim členom svetoznámeho centra pre vzdelávanie učiteľov – PILGRIMS Teacher training centre. Od roku 1974 do roku 2019 pôsobil ako tréner učiteľov v PILGRIMS a dlhé roky pôsobil ako školiteľ a mentor v programoch pre učiteľov jazykov na letnej škole, ktorú každoročne organizuje Oxfordská univerzita.
Mario významným spôsobom ovplyvnil metodiku vyučovania angličtiny. Je hlavným predstaviteľom humanizmu v jazykovom vzdelávaní, prednáša a školí na konferenciách a vzdelávacích podujatiach pre učiteľov po celom svete. Je spoluautorom mnohých kníh a medzi jeho najznámejšie patria Grammar games, Once upon a time, Vocabulary, Creative Writing, Humanising Your Course Book a iné.
V The Bridge sme s Mariom pripravovali systém spätnej väzby a konzultovali metodiku výučby. Aktuálne spolu pracujeme na projekte HLT.digital, online platforme pre vzdelávanie učiteľov.

WE love teaching English

Pridaj sa k nám
×
×

Cart