Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Naši externí mentori

V The Bridge všetky kľúčové kroky konzultujeme s najlepšími v odbore. Základnú filozofiu školy sme vytvárali s celosvetovo uznávanými odborníkmi v tzv. humanisticky orientovanej výučbe. Stali sa našimi mentormi, dvakrát mesačne trénujú našich učiteľov a vedú ich odborne i hodnotovo.

Efektívne je učiť sa od najlepších.

Judit Fehér

Judit Fehér

Judit je skúsená učiteľka na voľnej nohe, školiteľka a autorka materiálov. Ako školiteľka spolupracovala s renomovanými inštitúciami, ako sú napríklad Pilgrims a British Study Centres.…
Sandy Millin

Sandy Millin

Sandy Millin je skúsená učiteľka jazykov a školiteľka učiteľov s bohatými pracovnými skúsenosťami v rôznych krajinách, vrátane Bornea, Paraguaja, Českej republiky, Krymu a Spojeného kráľovstva.…
Mario Rinvolucri

Mario Rinvolucri

Mario je zakladajúcim členom svetoznámeho centra pre vzdelávanie učiteľov PILGRIMS Teacher training centre. Od roku 1974 do roku 2019 sa venoval koučingu učiteľov v rámci…
Mike Shreeve

Mike Shreeve

Mike Shreeve pôsobí ako kouč a mentor pre manažérov a HR odborníkov, venuje sa vzťahovému koučingu a je certifikovaným lektorom v European Mentoring & Coaching…
Philip Kerr

Philip Kerr

Philip Kerr sa venuje tréningu učiteľov a je autorom množstva odborných publikácií, metodických príručiek a učebníc angličtiny. Významne tiež prispel do výskumu využitia materinskej reči…
Rakesh Bhanot

Rakesh Bhanot

Rakesh Bhanot vyučuje angličtinu od roku 1972, venuje sa koučingu učiteľov angličtiny a prednáša na konferenciách zameraných na výučbu angličtiny po celom svete. Ako tréner…
×