Zápis do online a prezenčných kurzov angličtiny, štartujeme už 20.9.2021!!

Škola, kde sa angličtinu naučíte

Vitajte u nás, sme medzinárodne akreditované anglické jazykové centrum, kde vám pomôžeme dosiahnuť aj tie najvyššie ciele, ktoré si pri osvojovaní cudzieho jazyka stanovíte.

Už vyše desať rokov poskytujeme v Bratislave profesionálnu výučbu anglického jazyka s rôznym zameraním a pre všetky jazykové úrovne. V auguste 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu EAQUALS – medzinárodná organizácia overujúca kvalitu jazykového vzdelávanie.

Zakladateľkou centra je Klaudia Bednárová, ktorá sa venuje vytváraniu ekosystémov vzdelávania vo firmách, otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a jeho dopadu na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu učeniu sa. Dnes pracuje v The Bridge tím odborníkov, vďaka ktorým sa naši študenti posúvajú vpred, škola sa rozvíja a rastie.

Mgr. Klaudia Bednárová

Riaditeľka The Bridge

Mgr. Klaudia Bednárová
Chcem sa poradiť

Kurzy pre verejnosť

Vyberte si z bohatej ponuky kurzov pre verejnosť. Učíme online aj offline, všeobecnú aj odbornú angličtinu.
Pozrieť kurzy

Kurzy pre firmy

Jazykové vzdelávanie nastavíme podľa vašich potrieb tak, aby nebolo iba investíciou do zamestnancov, ale tiež do rozvoja firmy.
Pozrieť kurzy

The Bridge tím

Tešia nás úspechy našich študentov a spája nás chuť robiť veci lepšie.

Martin

V The Bridge zodpovedám za vytváranie a riadenie medzinárodných projektov Erasmus+. Verím v silu medzinárodnej spolupráce.

Andrea

Zodpovedám za kvalitu výučby a vediem tím našich lektorov. Podporujem ich tiež v profesionálnom raste a starám sa o to, aby sme fungovali ako jeden veľký celok.

Radka

Na starosti mám kurzy pre verejnosť. Pomáham študentom, aby si každý našiel ten správny kurz, ktorý ho posunie vpred a pomôže mu dosiahnuť jeho ciele a sny.

Petra

Na starosti mám našich firemných klientov, pre ktorých pripravujem podklady a reporty. Vďaka nim majú dokonalý prehľad o napredovaní svojich zamestnancov.

Marta

Pripravujem účtovné podklady a teší ma, keď sú všetky faktúry, doklady a účtenky na svojom mieste.

Anka

Starám sa o to, aby škola fungovala ako hodinky a všetko bolo na svojom mieste. Príjemná atmosféra, do ktorej sa študenti radi vracajú, je aj mojou vizitkou.

Klaudia

Mojou hlavnou úlohou je sledovať, aby práca nás všetkých zapadala do seba a posúvala nás tým správnym smerom, ktorým ako škola chceme ísť. Teším sa, že môžem pracovať s kolegami, ktorých si vážim ako ľudí a zároveň rešpektujem ako odborníkov.

S kým sa v našej škole naučíte angličtinu? Spoznajte našich interných lektorov.

Naši lektori

Naše projekty

Pri správnej výučbe cudzieho jazyka je osvojovanie slovnej zásoby či zvládnutie gramatických pravidiel iba začiatok a my robíme všetko pre to, aby sme znalosť cudzieho jazyka u našich študentov posúvali ešte ďalej. Udržíme tak ich záujem o jazyk a rozvíjame motiváciu učiť sa viac. Sme škola, kde nebudete iba sedieť na nudných lekciách.

Bridge club

Veľmi dobre vieme, že pri štúdiu cudzieho jazyka je jednou z najťažších vecí udržať si motiváciu, a preto naše aktivity nepozostávajú iba z bežných kurzov. Študentov sa v upevňovaní jazykových zručností snažíme plne podporovať od roku 2018 aj prostredníctvom nášho projektu The Bridge club. Zavítajte do neformálneho priestoru, v ktorom sa s nami ponoríte do konverzácií, zaujímavých diskusií či prednášok.

Bridgin’ Drama

Ako si čo najlepšie utvrdiť znalosti cudzieho jazyka, než tak, že ho zažijete na vlastnej koži? Projekt Bridgin´ Drama vás prenesie do sveta atraktívnych adaptácií slovenskej divadelnej klasiky, samozrejme, v anglickom jazyku. Spoznajte našich kreatívnych lektorov, študentov a nadšencov, čo prepadli doskám, ktoré znamenajú svet a užite si divadlo. ktoré s humorom a nadhľadom posúva známe diela bližšie k súčasnému divákovi.

ELT Forum

Pomáhame tiež zdokonaľovať schopnosti lektorov. ELT Forum je konferencia pre angličtinárov a angličtinárky, v rámci ktorej sa počas dvoch dní majú možnosť zúčastniť zaujímavých plenárnych prednášok a workshopov. Prezentované a diskutované témy sú vyberané s dôrazom na rozvoj pedagogických zručností a reflektujú nové trendy a požiadavky jazykového vzdelávania. Prednášajúci sú renomovaní experti na metodiku výučby angličtiny z celej Európy.

Re-boot Camp

Okrem ELT fóra pripravujeme pre lektorov každoročný týždňový vzdelávací pobyt s medzinárodne uznávanými odborníkmi a trénermi špecializovanými na učenie cudzích jazykov. V príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Zaježová lektori zdieľajú svoje skúsenosti, čerpajú novú inšpiráciu a získavajú ďalšie poznatky z oblasti metodiky a moderných technológií. Re-boot camp je zaradený aj do programu Erasmus+.
The Bridge 10 years Anniversary

Už viac ako 10 rokov učíme úspešných.

Individuálne aj skupinové kurzy rešpektujú vaše potreby a stavajú na vašich silných stránkach.

×

Cart