Škola, kde sa angličtinu naučíte

Sme medzinárodne akreditované anglické jazykové centrum

Už vyše desať rokov poskytujeme v Bratislave profesionálnu výučbu anglického jazyka s rôznym zameraním a pre všetky jazykové úrovne. V auguste 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu EAQUALS – medzinárodná organizácia overujúca kvalitu jazykového vzdelávanie.

Zakladateľkou centra je Klaudia Bednárová, ktorá sa venuje vytváraniu ekosystémov vzdelávania vo firmách, otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a jeho dopadu na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu učeniu sa. Dnes pracuje v The Bridge tím odborníkov, vďaka ktorým sa naši študenti posúvajú vpred, škola sa rozvíja a rastie.

Mgr. Klaudia Bednárová

Firemné vzdelávanie

Mgr. Klaudia Bednárová
Chcem sa poradiť

Kurzy pre verejnosť

Učíme online aj offline a nájdete u nás všeobecnú aj odbornú angličtinu.
Pozrieť kurzy

Kurzy pre firmy

Nastavíme vám výučbu angličtiny tak, aby sa rozvíjali zamestnanci a rástla vaša firma.
Pozrieť kurzy

The Bridge tím

Tešia nás úspechy našich študentov a spája nás chuť robiť veci lepšie.

Radka

Manažujem kurzy pre verejnosť. Záleží mi na tom, aby každý študent našiel kurz, ktorý ho posunie vpred a pomôže mu dosiahnuť svoje ciele a sny.

Andrea

Vediem tím našich lektorov a zodpovedám za kvalitu výučby. Stmeľujem tím a podporujem jednotlivých lektorov v ich profesionálnom raste.

Petra

Starám sa o našich firemných klientov, pripravujem podklady a reporty, aby mali prehľad o progrese svojich zamestnancov.

Marta

Pripravujem účtovné podklady a teší ma, keď všetky faktúry, doklady a účtenky sú na svojom mieste.

Katka

Mojou úlohou je, aby škola fungovala a všetko bolo na svojom mieste. Chcem, aby ste sa u nás cítili príjemne a radi ste sa vracali.

Anka

Mojou úlohou je, aby škola fungovala a všetko bolo na svojom mieste. Chcem, aby ste sa u nás cítili príjemne a radi ste sa vracali.

Klaudia

Mojou hlavnou úlohou je sledovať, aby práca nás všetkých do seba zapadala a posúvala nás smerom, ktorým ako škola chceme ísť. Teším sa, že pracujem s ľuďmi, ktorých si vážim ako ľudí a rešpektujem ako odborníkov.

Radi by ste spoznali aj našich interných lektorov?

Naši lektori

Naše projekty

Robíme všetko pre to, aby sme motiváciu našich študentov nielen udržali, ale i rozvíjali. Sme škola, ktorá Vám dáva možnosti.

Bridge club

Veľmi dobre vieme, že udržať si motiváciu v učení sa jazyka je jedna z najťažších vecí, a preto sa snažíme študentov plne podporovať. Náš projekt „the Bridge club“, ktorý sme spustili na jeseň 2018, má za cieľ vytvoriť neformálny priestor na konverzácie a zaujímavé diskusie či prednášky.

Bridge’n’Drama

Veľmi dobre vieme, že udržať si motiváciu v učení sa jazyka je jedna z najťažších vecí, a preto sa snažíme študentov plne podporovať. Náš projekt „the Bridge club“, ktorý sme spustili na jeseň 2018, má za cieľ vytvoriť neformálny priestor na konverzácie a zaujímavé diskusie či prednášky.

ELT Forum

ELT Forum je konferencia určená pre angličtinárov a angličtinárky v rámci ktorej sa majú možnosť počas dvoch dní zúčastniť zaujímavých plenárnych prednášok a workshopov. Prezentované a diskutované témy sú vyberané s dôrazom na rozvoj pedagogických zručností a reflektujú nové trendy a požiadavky jazykového vzdelávania. Prednášajúci sú renomovaní experti na metodiku výučby angličtiny z celej Európy.

Re-boot Camp

Každoročne pripravujeme pre lektorov týždňový vzdelávací pobyt s medzinárodne uznávanými odborníkmi a trénermi pre učenie cudzích jazykov. V príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Zaježová lektori zdieľajú svoje skúsenosti, čerpajú inšpiráciu a získavajú nové poznatky z oblasti metodiky a nových technológií. Re-boot camp je zaradený do programu Erasmus+.
The Bridge 10 years Anniversary

Už viac ako 10 rokov učíme úspešných.

Individuálne aj skupinové kurzy rešpektujú vaše potreby a stavajú na vašich silných stránkach.

×

Cart