Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Škola, kde sa angličtinu naučíte

Sme medzinárodne akreditované anglické jazykové centrum, kde vám pomôžeme dosiahnuť aj tie najvyššie ciele, ktoré si pri osvojovaní cudzieho jazyka stanovíte. Už takmer 15 rokov poskytujeme v Bratislave profesionálnu výučbu anglického jazyka s rôznym zameraním a pre všetky jazykové úrovne.

Už takmer 15 rokov poskytujeme v Bratislave profesionálnu výučbu anglického jazyka. V auguste 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu EAQUALS od renomovanej medzinárodnej organizácie overujúcej kvalitu jazykového vzdelávania. Máme aj ďalšie medzinárodné certifikácie a v našom odbore spolupracujeme s uznávanými  organizáciami a expertmi.

Zakladateľkou centra je Klaudia Bednárová, ktorá sa venuje vytváraniu ekosystémov vzdelávania vo firmách, otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a jeho dopadu na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu učeniu sa.

Dnes pracuje v The Bridge medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov, certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Aj vďaka nim sa naši študenti posúvajú vpred, škola sa rozvíja a rastie.

Mgr. Klaudia Bednárová

Riaditeľka The Bridge

Mgr. Klaudia Bednárová
Chcem sa poradiť
Náš kurz koučingu angličtine má medzinárodnú akreditáciu renomovanej britskej asociácie EMCC
Jazykový audit na úvod aj v priebehu kurzu robíme cez štandardizovaný európsky jazykový test
Ako jediná škola na Slovensku máme medzinárodnú akreditáciu od organizácie, hodnotiacej jazykové školy
Náš systém vzdelávania a hodnotenia lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework
14+
Rokov skúseností
1200+
Študentov ročne
98%
Spokojnosť študentov
70%
Lektorského tímu zo zahraničia

Kurzy pre verejnosť

Vyberte si z bohatej ponuky kurzov pre verejnosť. Učíme online aj offline, všeobecnú aj odbornú angličtinu.
Pozrieť kurzy

Kurzy pre firmy

Jazykové vzdelávanie nastavíme podľa vašich potrieb tak, aby nebolo iba investíciou do zamestnancov, ale tiež do rozvoja firmy.
Pozrieť kurzy

The Bridge tím

V The Bridge nás spája chuť robiť veci stále lepšie. Jednotlivcov aj firmy profesionálne sprevádzame na ich ceste ku jazykovému vzdelaniu.

Radka

Venujem sa firemnému vzdelávaniu a odborným kurzom napríklad pre právnikov, učiteľov, koučov a podobne. Mojím cieľom je nájsť riešenia, ktoré prinesú hodnoty pre firmy a radosť z učenia sa pre študentov.

Klaudia

Mojou hlavnou úlohou je budovať tím a sledovať, aby práca nás všetkých zapadala do seba a posúvala nás smerom, ktorým ako škola chceme ísť.

Andrea

Zodpovedám za kvalitu výučby a vediem tím našich lektorov. Podporujem ich tiež v profesionálnom raste a starám sa o to, aby sme fungovali ako jeden veľký celok.

Katka

Na starosti mám kurzy pre verejnosť. Pomáham študentom, aby si každý našiel ten správny kurz, ktorý ho posunie vpred a pomôže mu dosiahnuť jeho ciele a sny.

Táňa

Na starosti mám našich firemných klientov, pre ktorých pripravujem podklady a reporty. Vďaka nim majú dokonalý prehľad o napredovaní svojich zamestnancov.

Anka

Zodpovedám za výber našich lektorov a manažujem všetky naše HR procesy. Sme firma postavená na ľuďoch a ja som zodpovedná za rozvoj a starostlivosť o náš ľudský kapitál.

Radka

Starám sa o našich firemných aj verejných študentov, vždy im rada pomôžem a poradím. Mojou úlohou je, aby sa na kurze cítili dobre a posúvali sa vpred.

Barbora

Som zodpovedná za manažovanie medzinárodných projektov či už sú to projekty Erazmus+, alebo naše vlastné školské projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov a CSR aktivity, je to moja doména.

Marta

Pripravujem účtovné podklady a teší ma, keď sú všetky faktúry, doklady a účtenky na svojom mieste.

Rymma

Starám sa o hladký a bezchybný chod školy. Mojou zodpovednosťou je udržiavať v škole poriadok, aby naši študenti, ako aj učitelia a kolegovia mali všetko, čo potrebujú, keď to potrebujú.

Olena

Starám sa o hladký a bezchybný chod školy. Mojou zodpovednosťou je udržiavať v škole poriadok, aby naši študenti, ako aj učitelia a kolegovia mali všetko, čo potrebujú, keď to potrebujú.

S kým sa v našej škole naučíte angličtinu? Spoznajte našich interných lektorov.

Naši lektori

Naše poslanie

Prostredníctvom výučby angličtiny poskytujeme študentom a učiteľom motiváciu a priestor na to, aby našli odvahu dosiahnuť svoj skutočný potenciál a splniť si svoje sny.

Naša vízia

Vyučujeme angličtinu kvalitne a kreatívne, aby sa študenti tešili na každú hodinu. Vyberajú si nás firmy a jednotlivci, ktorí chcú využiť svoj potenciál a dosiahnuť výsledky; sú ambiciózni a motivovaní. Vytvárame a vychovávame komunitu odborníkov - učiteľov, ktorí rešpektujú individualitu študentov a záleží im na ich úspechu. Vytvárame priestor pre rast každého.

Naše hodnoty

Angažovanosť

Chceme byť aktívnymi a činnými členmi tímu, ktorým záleží na škole a jej o jej rast. Chceme byť kreatívni a prichádzať s novými nápadmi a riešeniami. Netolerujeme ignoranciu, nedbalosť, pasivitu a postoj "it´s not on my job v popise práce".

Zodpovednosť

Svoje úlohy chceme vykonávať samostatne so zámerom dosiahnuť čo najlepší výsledok. Vlastniť úlohu a prevziať zodpovednosť za výsledky. Netolerujeme zle vykonanú a nedbalú prácu, obviňovanie druhých a nepriznanie si svoje chyby.

Tímoví hráči

Za svoj tím považujeme. Vážime si to, že sme tím, a navzájom sa prejavujeme aj ľudsky aj profesionálnu úctu. Netolerujeme bezohľadnosť a konanie len pre vlastný prospech bez toho, aby sme brali ohľad na ostatných. do úvahy.

Celoživotné vzdelávanie

Chceme sa učiť nové veci. Sme otvorení vystúpiť zo svojej komfortnej zóny v bezpečí prostredí nášho tímu, aby sme sa učili a objavovali nové veci. Netolerujeme nevedomosť, lenivosť a postoj povedať "NIE" na čokoľvek a všetkému.
The Bridge 10 years Anniversary

Už viac ako 14 rokov učíme úspešných.

Individuálne aj skupinové kurzy rešpektujú vaše potreby a stavajú na vašich silných stránkach.

×