Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ

the Bridge,
Ladice 330,
951 77 Zlaté Moravce
IČO: 42208483

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese konkrétnej spoločnosti:
the Bridge, Ladice 330, 951 77 Ladice IČO: 42208483
alebo
oou@thebridge.sk  

Výkon práv dotknutých osôb

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Práva dotknutých osôb
Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby

Informačné povinnosti

Informácia k súhlasu na účely zasielania marketingových ponúk
Klienti, ktorí si zakúpili verejné kurzy
Informácia pre obchodných partnerov
Informácie pre cookies
Informácia pre sociálne siete


Prevádzkovateľ


the Bridge – English Language Centre, s.r.o.
Ladice 330,
951 77 Zlaté Moravce
IČO: 45728402

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s
vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese konkrétnej spoločnosti:
the Bridge – English Language Centre, s.r.o. Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 45728402
alebo: oou@thebridge.sk

Výkon práv dotknutých osôb

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Práva dotknutých osôb
Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby

Informačné povinnosti

Informácia k súhlasu na účely zasielania marketingových ponúk
Zamestnanci obchodných partnerov, ktorí pre nich zakúpili kurz
Informácia pre obchodných partnerov
Informácie pre cookies
Informácia pre sociálne siete


Spoloční prevádzkovatelia

the Bridge,
Ladice 330,
951 77 Zlaté Moravce
IČO: 42208483
a
the Bridge – English Language Centre,
s.r.o. Ladice 330,
951 77 Zlaté Moravce
IČO: 45728402 ako spoloční prevádzkovatelia


Spoloční prevádzkovatelia plne rešpektujú vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako
nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese konkrétnej spoločnosti:
the Bridge, Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 42208483 a the Bridge – English Language Centre,
s.r.o. Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce IČO: 45728402
alebo
oou@thebridge.sk

Informačné povinnosti

informácia na účely výberového konania
Informácia na účely vedenia databázy mimo výberového konania
Informácia k súhlasu na účely zasielania marketingových ponúk

×