7667 Vstupných testov a konzultácií
65000+ Odučených hodín
120+ Rokov skúseností
1800+ Kníh v knižnici

Naše online kurzy

Vyberte si kurz angličtiny a formu kurzu
presne podľa vašich predstáv

Dospelí

Konverzácie i kurzy zamerané na všeobecnú, obchodnú, právnickú aj odbornú angličtinu.


Viac info

Seniori

Skupiny sú tvorené s ohľadom nielen na jazykovú úroveň, ale aj s prihliadaním na individuálne potreby.


Viac info

Deti

Angličtina je zručnosť, ktorú treba cvičiť, nie školský predmet, ktorý sa treba učiť. Naučiť sa hovoriť a rozumieť je základom  našich kurzov.


Viac info

Vyberte si formu kurzu,
ktorá vám najviac vyhovuje

Jazykovépobyty

Intenzívne kurzy na
Slovensku i v zahraničí
Viac info

PolointenzívneKURZY

Rôzne zamerané kurzy v našom
jazykovom centre
Viac info

SpoločnéWorkshopy

Krátke intenzívne kurzy so zameraním
na odborné témy
Viac info

IndividuálneOne 2 one

Individuálna výučba s namieru šitým
študíjnym plánom
Viac info

Naše najnovšie kurzy

Vyberte si kurz angličtiny online
presne podľa vašich predstáv

 • Ing. Jarmila Halgašová

  výkonná riaditeľka

  Anglické jazykové centrum The Bridge je, podľa môjho názoru najlepšou alternatívou, ak sa chcete úprimne naučiť nielen gramatiku anglického jazyka, ale aj rozumieť a rozprávať v tomto jazyku. Vzdelávanie v The Bridge sú naozaj dobre investované peniaze. Dovolím si to tvrdiť na základe vlastnej skúsenosti.

 • Ivana Molnárová

  výkonná riaditeľka

  S jazykovou školou the Bridge spolupracujeme už niekoľko rokov. Vážim si, že počúvajú potreby našej firmy a tiež vidíme posun našich zamestnancov v jazykovej príprave. Ich inovatívny prístup k učeniu a kvalita ich učiteľov sú faktory, ktoré zvyšujú našu spokojnosť. Osobne mam skúsenosti s individuálnymi hodinami, ktoré mi pomáhajú uistiť sa a posunúť moju úroveň, pri dôležitých zahraničných prezentáciách a stretnutiach.

 • Zuzana Kaňuchová

  manažérka ľudských zdrojov

  Spolupracujeme s the Bridge od roku 2009. Vďaka ich profesionálnemu prístupu sa za ten čas naši zamestnanci posunuli na úroveň, kde nemajú problém prezentovať v angličtine na pracovných stretnutiach. Lektori sú starostlivo vyberaní, témy sú prispôsobené našim kritériám a the Bridge promptne reaguje na naše požiadavky.

 • Eva Šimeková

  členka predstavenstva a finančná riaditeľka

  Naša spoločnosť mala na odbornosť a úroveň kurzu, ako aj na samotného lektora angličtiny nadštandardné požiadavky. Jazykové centrum the Bridge nám vo všetkom vyšlo na 100% v ústrety. Oceňujeme predovšetkým profesionálnu komunikáciu, ako aj ochotu poskytnúť nový druh služieb, ktoré boli aj úspešne zrealizované.

3 základné piliere
vášho úspechu v the Bridge

Zistíme čo všetko viete
a na čom môžme stavať

Voľba správneho obsahu kurzu si nevyhnutne vyžaduje, aby sme sa so študentami zoznámili a spoznali ich potreby, záujmy a ciele

S cieľom objektívneho testovania študentov používame medzinárodné uznávaný testovací nástroj TRACKTEST.EU

01
02

Skutočný
a merateľný progres

Naše kurzy využívajú najmodernejšie metódy pod vedením kvalifikovaných a skúsených lektorov.

Skúsený lektorský tím je
základom kvalitnej výučby

Sme hrdí na to, že dokážeme u študentov vybudovať sebadôveru a zručnosti pri komunikácií v anglickom jazyku.

Veľký dôraz kladieme na neustály pokrok a dosahovanie cieľov študenta.

03

Naše najnovšie blogy

Zľavy / Novinky / Zákulisie