Zápis do online a prezenčných kurzov angličtiny, štartujeme už 20.9.2021!!

Právnická angličtina

Anglická právnická terminológia je dnes dôležitá aj pre prax v Bratislave. Zaraďte sa medzi tých, ktorí sú pripravení byť aktívnou súčasťou moderného biznisu a zažiariť aj v medzinárodnej spoločnosti. Vyberte si kurz angličtiny pre právnikov, vďaka ktorému bez problémov zvládnete právnickú terminológiu a uspejete aj v tej najväčšej konkurencii.

×

Cart