Zvládnuť právnickú terminológiu je dnes už dôležité i pre prax v Bratislave. Počet medzinárodných firiem vyžadujúcich si právnickú angličtinu neustále rastie. Vyberte si kurz angličtiny pre právnikov, ktorý vás zaradí medzi tých, ktorí sú pripravení byť aktívnou súčasťou moderného biznisu.

Neviete, akú úroveň
angličtiny máte?

Neviete sa rozhodnúť
aký si vybrať kurz?

Otestujte sa