Právnická angličtina

Zvládnuť právnickú terminológiu je dnes už dôležité i pre prax v Bratislave. Počet medzinárodných firiem vyžadujúcich si právnickú angličtinu neustále rastie. Vyberte si kurz angličtiny pre právnikov, ktorý vás zaradí medzi tých, ktorí sú pripravení byť aktívnou súčasťou moderného biznisu.

×

Cart