Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Sme zelená škola

V The Bridge si myslíme, že je dôležité podporovať každú dobrú zelenú iniciatívu. Zdravé životné prostredie nie je dôležité, je nevyhnutné. Je povinnosťou náš všetkých sa k prírode chovať s rešpektom. Ako škola sme sa stali súčasťou Green Standard School, siete jazykových škôl, ktorým na ochrane životného prostredia záleží. Snažíme sa byť čo najzelenšia jazyková škola a svojím prístupom inšpirovať nielen našich študentov, ale aj iné školy.

Ako akreditovaný člen Green standard school sme sa zaviazali dodržiavať nasledujúcich 12 pravidiel:

1. Znižovať množstvo energie spotrebovanej v škole a uprednostňovať dodávateľov zelenej energie.

2. Znižovať množstvo spotrebovanej vody.

3. Znižovať použitie papiera, uprednostňovať procesy nevyžadujúce tlač.

4. Vystríhať sa používaniu nezmyselných plastov.

5. Triediť odpad.

6. Uprednostňovať miestnych dodávateľov a pri nakupovaní zvažujeme uhlíkovú stopu tovaru.

7. Využívať marketingové aktivity s čo najnižším dopadom na životné prostredie.

8. Pri cestovaní uprednostňovať pešiu chôdzu, bicykle a MHD pred autami, alebo autobusy a vlaky pred leteckou dopravou.

9. Vyberáť si dodávateľov pre ktorých je ochrana životného prostredia rovnako dôležitá.

10. Do programu spoločenských aktivít školy zaraďovať aj aktivity k téme ochrany životného prostredia.

11. Aktívne prispievať k tomu, aby sme ako škola inšpirovali k ochrane životného prostredia aj našich kolegov a študentov.

12. Systematicky zaraďovať problematiku životného prostredia do učebných osnov

×