Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Nebojte sa vycestovať za vedomosťami. Jednoduchý návod, čo robiť, ak chcete absolvovať kurz v rámci mobility Erasmus+.

Nebojte sa vycestovať za vedomosťami. Jednoduchý návod, čo robiť, ak chcete absolvovať kurz v rámci mobility Erasmus+.

Mnohí z nás poznajú program rozvoja pedagogických pracovníkov Erasmus+ minimálne z počutia, no môžu si myslieť, že hneď na začiatku ide o náročný proces výberu účastníkov, ktorý sa ich vôbec netýka. Opak je však pravdou. O tom, kto sa môže prihlásiť na Erasmus+ a ako ďalej postupovať, ak máme záujem takýmto spôsobom rozširovať svoje znalosti, sme sa rozprávali s Barborou Gecseovou, projektovou manažérkou, ktorá sa u nás v The Bridge špecializuje na medzinárodné projekty, primárne na projekty Erasmus+.

Čo robiť v prípade, že som učiteľ a moja škola má napísaný projekt?

  1. Spojiť sa s osobou zodpovednou za Erasmus+ projekt na škole a zistiť, kto môže byť účastníkom projektu, ako sa môžem zapojiť do projektu, aké sú ciele projektu a aké typy kurzov sú zahrnuté do projektu. Môže ísť napríklad o zlepšenie jazykových zručností, inovatívnu metodológiu, digitálne zručnosti, koučingové metódy vo výučbe a podobne.
  2. Na základe toho zabezpečiť potrebnú dokumentáciu, ktorá obsahuje objednávku kurzu, learning agreement (objasňuje vzdelávacie ciele) a doklady, ktoré vyžaduje škola.
  3. Vybrať si kurz, najlepšie cez stránky EPALE, SALTO, ESEP či Google. Hľadáme podľa cieľov projektu, podľa časových možností, preferencií, kritérií kvality (kto je lektorom kurzu, predchádzajúce referencie a podobne).
  4. Následne sa skontaktovať s poskytovateľom kurzu.

Podľa čoho si môžem vybrať školu či kurz, ktorý chcem absolvovať?

Kurz vyberáme podľa projektu, takže pozeráme na ciele stanovené v projekte a rozpočtové možnosti, nakoľko každá krajina má inú finančnú podporu a cestovné granty sa určujú podľa vzdialenosti. Projekty je však možné meniť za pochodu, takže ak sa zmenia podmienky či potreby školy/účastníkov, je to potrebné konzultovať s osobou zodpovednou za Erasmus program a s Národnou agentúrou danej krajiny a veci prispôsobiť.

Aký mám zvoliť postup pri prihlásení do kurzu?

Najskôr si treba ujasniť so svojou školou, čo potrebuje odo mňa ako účastníka kurzu – to sú napríklad faktúry, zmluvy, hodnotenie či správy. Každý poskytovateľ kurzu by mal účastníkovi dopredu poskytnúť program a vzdelávacie ciele kurzu ako aj informácie o vyplatení kurzu, a v prípade, že poskytuje aj iné možnosti, ako napríklad ubytovanie či sociálny program, tak aj tie.

S akými podkladmi a administratívou mám počítať?

Závisí to od typu aktivity v rámci programu Erasmus, ale základ je Learning agreement uzatvorený medzi účastníkom mobility, školou účastníka a poskytovateľom kurzu. Toto sa však v súčasnosti mení a nie je to povinné, ale veľmi to pomôže pri zlaďovaní očakávaní. Ďalej je to Mobility agreement uzatvorený medzi účastníkom a jeho školou o poskytnutí finančných prostriedkov, účtovné doklady, teda to, čo potrebuje škola do svojho účtu (faktúra za kurz, cestovné, strava a podobne), Erasmus mobility report, ktorý podáva každý účastník online po ukončení mobility do 30 dní, Recognition, teda certifikát z kurzu, Europass mobility document a ďalšie dokumenty, ktoré môže škola požadovať na základe svojich procesov.

Je prihlásenie sa do kurzu cez Erasmus+ náročný proces?

Samotné prihlásenie môže prebehať aj bez podpory Erasmus+, to znamená, že prihlasovanie je jednoduché a otvorené komukoľvek. Ak však chcete využiť podporu Erasmus+, čo znamená preplatenie nákladov, tak je potrebné mať podaný a schválený projekt. Ten si však nepodávate ako jednotlivec, ale ako vzdelávacia inštitúcia. Tu pozor, lebo sú dostupné aj aktivity v rámci projektov Erasmus+, ktoré sú vyslovene určené pre jednotlivcov (napríklad podpora mladých podnikateľov, stáže pre absolventov učiteľských programov a podobne). V prípade kurzov by projekt mala podávať škola. Vzhľadom na to, že samotná dokumentácia pre projekty je pomerne jednoduchá, naozaj sa stačí spojiť s osobou zodpovednou za Erasmus program v škole a dohodnúť sa so školou.

Je pre školu komplikované účtovnícky vyriešiť samotné podklady a rozdelenie budgetu?

Neviem, ako to je v iných krajinách, no u nás je to pomerne jednoduché, lebo je potrebné dodržiavať účtovné zákony našej krajiny, a to je hlavná požiadavka, ktorú musíme dodržiavať tak či tak. Dokumenty, ktoré požaduje Národná agentúra, sú v princípe veľmi jednoduché. Národné agentúry, ktoré nájdete v Zozname národných agentúr EÚ vo všeobecnosti majú častokrát veľmi dobre vypracované informačné podklady na svojich stránkach a tiež robia pravidelne webináre alebo školenia k tomu, ako písať projekty, k projektovej dokumentácii, ako vyhodnocovať projekty. Taktiež poskytujú informácie nad rámec toho, ako napríklad informovať o projektoch, ktoré robíme a podobne. Okrem toho poskytujú ešte individuálne konzultácie, takže celý proces od napísania projektu po odovzdanie záverečnej správy je možné konzultovať.

Čo robiť v prípade, že moja škola nemá napísaný projekt?

  1. Zistiť záujem v škole o program Erasmus a spojiť sa s viacerými učiteľmi a ďalšími zamestnancami školy, ktorí by mohli mať záujem.
  2. Ideálne je zistiť potreby školy, a to naprieč celou inštitúciou – potreby učiacich sa (študentov), učiteľov, zamestnancov aj vedenia školy a školy ako takej. Popri potrebách si môžete rovno začať definovať aj zmeny, ktoré by ste chceli dosiahnuť. Návodov, ako to urobiť, je naozaj veľa. Mne fungoval napríklad Impact+ ExerciseFrom the Need to the Project Idea.
  3. Naštudovať si program Erasmus a jeho horizontálne aj vertikálne priority a tiež národné priority, čo znamená porozumieť tomu, v čom nám Erasmus môže pomôcť a aké máme možnosti. Tieto si môžete naštudovať na webe svojej národnej agentúry.
  4. Napísať a podať projekt. 😊

Môžem si ho ako učiteľ podať sám alebo za školu?

Projekty by sa mali podávať za školu, hoci ho sám môže človek napísať pre školu a stať sa tak osobou zodpovednou za program Erasmus v škole.

Ako si vybrať kurz na Erasmus+ mobilitu a ako spoznáte ten správny? Prečítajte si viac v rozhovore.

×