Staré Mesto Bratislavy zorganizovalo už ôsmy ročník súťaže „Stará mama Starého Mesta“, do ktorej sa môže zapojiť takmer každá stará mama.

Podmienkami sú len trvalý pobyt v Starom Meste a aspoň jedno vnúča. Súťaž sa organizuje v spolupráci mestskej časti a Jednoty dôchodcov Slovenska, tento rok však prvú cenu ponúklo naše jazykové centrum the Bridge. Víťazka Zora Hlavčová tak dostala okrem korunky, šerpy, kytice i poukaz na kurz angličtiny pre seniorov.

Kurzy pre seniorov sa v jazykovom centre the Bridge stretávajú s veľkým záujmom. Prebiehajú celoročne vo všetkých jazykových úrovniach angličtiny (A1, A2, B1), v počte 48 vyučovacích hodín za výhodnú cenu 150 € vrátane všetkých učebných materiálov, veselej nálady, kávy alebo čaja.

Pre veľký úspech the Bridge spolu s Tescom rozbehlo projekt Letná škola pre seniorov, v rámci ktorej je možnosť zúčastniť sa týždenného intenzívneho kurzu angličtiny v priebehu augusta. Štyri týždňové turnusy majú kapacitu 100 osôb, z toho 80 miest je rezervovaných pre našich interných študentov a jedného ich kamaráta/kamarátku.

http://www.staremesto.sk/sk/news/view/hlada-sa-stara-mama-stareho-mesta
http://www.staremesto.sk/sk/news/view/stare-mesto-uz-spoznalo-svoju-staru-mamu/section:egovernment
http://www.staremesto.sk/sk/gallery/view/stara-mama-stareho-mesta