Angličtinári z celej Európy v Čadci

Angličtinári z celej Európy v Čadci

Druhý ročník letnej školy angličtinárov – „SO[U]L CAMP 2014“, ktorú sme organizovali v spolupráci s britskou školou SOL – Sharing One Language, bol zameraný na učenie angličtiny komunikatívnou metódou. Celkový program SO[U]L CAMPu bol v súlade s holistickým prístupom k životu. Kurzu sa zúčastnilo tridsať učiteľov angličtinydesiatich krajín Strednej Európy, Grécka, Veľkej Británie i Indie. Pod vedením skúsených metodikov sa zdokonalili vo výučbe angličtiny a vymenili si skúsenosti. Tento rok naše pozvanie lektorovať prijali Mark Andrews, Frank Prescott a Rakesh Bhanot.

Naším cieľom je vytvoriť pre učiteľov priestor, kde sa nielen naučia nové veci, ale i zregenerujú a spoznajú nových kolegov. V SO[U]L CAMPe chceme učiteľom poskytnúť nielen teoretické základy pre správne vyučovanie komunikatívnou metódou, ale jej priamym používaním už počas kempu, majú učitelia možnosť zažiť to čo sa učia na vlastnej koži.

Spoločne sme zdieľali a diskutovali svoje postrehy a skúsenosti s komunikatívnou metódou nielen v roli učiteľa i v roli študenta. Vytvorili sme priestor, kde sa učitelia mali možnosť stretnúť, vymeniť si skúsenosti a dať i získať spätnú väzbu na svoju prácu. Sieťovať učiteľov znamená dať im možnosť vymieňať si skúsenosti nielen jednorazovo počas tohto týždňa, ale aj v budúcnosti.

Soulcamp

Naša medzinárodná letná škola „SO[U]L CAMP“ pre učiteľov je okrem metodických seminárov, diskusií a workshopov aj o starostlivosti o seba. Pre učiteľov sme pripravili vegetariánsku stravu v súlade s filozofiou piatich čínskych elementov, cvičenie jogy, prechádzky a výlety.

„SO[U]L CAMP“ trval od 6. do 14. Augusta, už teraz sa tešíme na úžasných učiteľov a tretí ročník našej letnej školy pre angličtinárov.

×
×

Cart