Enroll in our ongoing online or face-to-face courses without hesitation. Contact us today!

Services

Každodenný monitoring výučby a online podpora pre vedenie spoločnosti

Držte krok so vzdelávaním vo vašej firme a sledujte pokroky zamestnancov

Kľúčové nástroje na kontrolu kvality jazykovej výučby

  • Account manažér
  • Online administračný systém MyCat s nepretržitou zákazníckou podporou
  • Online testovanie na začiatku výučby i opätovne za účelom merania progresu študentov (www.tracktest.eu)
  • Podrobná analýza potrieb študentov a následné nastavenie študijného plánu na základe cieľov študenta aj zamestnávateľa
  • Monitoring výučby a priebežná kontrola dochádzky študentov, ktoré sú naviazané na hodnotenie lektorov

Courses Crafted in Partnership with the Best

Pre osvojenie si jazyka v praxi je dôležité mať príležitosť ho aktívne používať v rôznych situáciách a kontextoch.

Pre našich študentov sa snažíme vytvárať prostredie, ktoré im to umožňuje. Naši študenti majú v cene kurzu k dispozícii

Užitočné a Interaktívne webináre

Divadlo v angličtine

Bohatú knižnicu & útulnú kaviareň

×