Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Služby pre firemné vzdelávanie

V cene firemných kurzov nezískate len služby našich skvelých profesionálnych lektorov, ale aj kompletný balík ďalších nástrojov pre kontrolu efektívnej výučby a ďalšie vzdelávanie.

Držte krok so vzdelávaním vo vašej firme a sledujte pokroky zamestnancov

Kľúčové nástroje na kontrolu kvality jazykovej výučby

  • Account manažér
  • Online administračný systém MyCat s nepretržitou zákazníckou podporou
  • Online testovanie na začiatku výučby i opätovne za účelom merania progresu študentov (www.tracktest.eu)
  • Podrobná analýza potrieb študentov a následné nastavenie študijného plánu na základe cieľov študenta aj zamestnávateľa
  • Monitoring výučby a priebežná kontrola dochádzky študentov, ktoré sú naviazané na hodnotenie lektorov

Naše kurzy realizujeme v spolupráci s najlepšími

Ďalšie služby

Pri práci na hodinách výučba angličtiny nekončí. Vieme, že pre úspešné osvojenie si jazyka v praxi je dôležité mať tiež príležitosť ho aktívne používať v rôznych situáciách a kontextoch, a preto sa pre našich študentov snažíme vytvárať prostredie, ktoré im to umožňuje.

Užitočné a Interaktívne webináre

Divadlo v angličtine

Bohatú knižnicu & útulnú kaviareň

×