Ako prebieha online výučba?

Ako prebieha online výučba?

Premýšľate nad tým, ako sa naučiť anglicky online? Zvažujete online kurz, no pri pojme „online hodiny“ presne neviete, čo si máte predstaviť?

Online kurzy angličtiny pripravujeme tak, aby sme využili všetky výhody virtuálneho prostredia a zároveň nestratili príjemnú atmosféru reálnej triedy. Komunikácia s lektorom i so spolužiakmi je živá. Aktivity sú interaktívne a dokonca aj tabuľa funguje rovnako ako v triede – vidíte na ňu (aj bez okuliarov), píšete na ňu, ani zo stoličky sa nemusíte postaviť?. Podklady od lektorov máte k dispozícií doslova v sekunde. Čo vás teda čaká, keď sa rozhodnete pre online kurz u nás v The Bridge?

1. Krátky telefonát do našej školy

K dispozícií vám je naša manažérky výučby – Radka Vajgelová. Radka vám odpovie na všetky vaše otázky, dokonca sa namiesto telefonátu môžete s ňou virtuálne stretnúť a skúsiť si tak komunikáciu vo virtuálnej triede. V priebehu krátkeho vstupného rozhovoru s vami prejde vaše potreby a ciele, aby sme vám kurz maximálne prispôsobili na mieru.

2. Spravíte si online test

Skôr ako vám Radka navrhne kurz či lektora, potrebujeme vedieť, čo viete a neviete. Kde sa napojiť, na čom stavať. V The Bridge používame nezávislý certifikovaný Tracktest, ktorý vašu angličtinu skutočne preverí – chcete predsa kurz, ktorý vás ponusie. Test trvá približne 30 – 45 minút, je komplexný, lebo vaše výsledky sú pre nás veľmi dôležité. Vy chcete plynule hovoriť anglicky a my vám chceme dať kurz, ktorý vás tam posunie. Lektori potrebujú poznať vašu vstupnú úroveň, aby vás učili práve to, čo potrebujete.

3. Vyberieme vhodný kurz

Tento bod je absolútne kľúčový. A máme ho zo všetkého najradšej. Radka vám po dôkladnej analýze všetkých detailov odporučí najefektívnejšie riešenia a spoločne vyberieme z pätnástich typov kurzov a piatich rôznych jazykových úrovní ten, ktorý vaše potreby najvernejšie zohľadní. Spoločne skonzultujete obsah kurzu, časový rozvrh, individuálnu či skupinovú formu výučby.

Jedna z online tried našej lektorky Mišky.

Pätnásť typov kurzov. Päť jazykových úrovní. Skupinové aj individuálne. Konverzačné, všeobecné, odborné vrátane obchodnej a právnickej angličtiny a prípravy na pracovný pohovor. Všetky online.
Po vstupnej online konzultácii a testovaní vám vyberieme ten, ktorý maximálne zohľadní vaše potreby.

4. … a začínate chodiť do školy

Často sa nás pýtate, či naše online kurzy prebiehajú naživo alebo vo forme posielaní úloh a zadaní. Samozrejme: NAŽIVO. Na svoj kurz chodíte v presne stanovenom čase, v presnú hodinu. Naše online kurzy sa dejú v reálnom čase. Lektor vám pred hodinou zašle link, pomocou ktorého sa vy (aj vaši spolužiaci – ak chodíte na skupinové hodiny) pripojíte spoločne do triedy.
Interagujete s lektorom a spolužiakmi presne tak isto, ako by ste chodili na vyučovanie fyzicky do školy.
Váš lektor vám e-mailom posiela pred konkrétnou hodinou elektronické podklady. A po hodine zadáva domáce úlohy.

4. Zoomujeme

Naše živé online vysielanie prebieha pomocou platformy Zoom. Pred hodinou sa pripojíte pomocou linku, ktorý vám príde do e-mailu. Zoom máme u nás v The Bridge veľmi radi, pretože je jednoduchý, stabilný aj v prípade slabšieho internetu, užívateľsky príjemný, s výbornou kvalitou audia aj videa. Lektor vám v prípade potreby zdieľa svoju obrazovku, vďaka čomu prehľadne vidíte všetky informácie a materiály, ako by boli priamo pred vami na tabuli v učebni. Program umožňuje využívať všetky učebné techniky vrátane náčuvov či sledovanie videí. V prípade, že vám ZOOM z rôznych dôvodov nevyhovuje, k dispozícií je niekoľko ďalších možností. Výber platformy je otázkou dohody, skúsenosti máme aj s Hangouts, Skype a iné.

Aj naša lektorka Vanda s nami zazdieľala fotku z jednej z jej skupín.

5. Dostávate kvalitný online materiál navyše

Okrem online hodín s vami lektor preberá aj tipy a techniky (prispôsobené vašim potrebám) na ďalšie samoštúdium. A samozrejme po vzájomnej dohode, zadáva domáce úlohy… zázračné metódy nemáme, fakt sa treba učiť :-).

6. … a po každej hodine sa tešíte na ďalšiu

×
×

Cart