Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Péter Medgyes: Snažte sa, aby vaše hodiny boli čo najzábavnejšie.

Péter Medgyes: Snažte sa, aby vaše hodiny boli čo najzábavnejšie.

Prezradíte nám niečo o vašom vzdelaní a odborných znalostiach?

Počas svojej dlhej kariéry som vyskúšal všeličo, ale povolanie, ktoré mi bolo najbližšie, bolo vždy učiteľské. Bol som plenárnym rečníkom vo viac ako päťdesiatich krajinách a napísal som množstvo článkov a kníh, ktoré sa väčšinou zaoberajú otázkami jazykovej politiky, vzdelávania učiteľov a humoru.

Aké sú hlavné poznatky alebo myšlienky, ktoré prinášate a čo by z nich podľa vás mohli vyťažiť poslucháči?

Vo svojej prednáške sa budem venovať práve tejto poslednej oblasti, humoru. Hlavným posolstvom, ktoré chcem odovzdať, je, že bez humoru je jazyková trieda mŕtva. Hoci je samozrejmé, že humor zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní a udržiavaní motivácie k učeniu, pálčivou otázkou je, ako ho vniesť do vyučovania. Keby som len vedel ako…

Spomeniete si na nejaký obzvlášť nezabudnuteľný zážitok súvisiaci s vyučovaním alebo odbornou prípravou, ktorý vo vás zanechal trvalý dojem?

V každom prípade si spomínam na staré učebnice a doplnkové materiály, ktoré som používal ako mladý učiteľ. Všetky boli plné zábavných príbehov a zábavných aktivít a mali veľký vplyv na môj učiteľský rozvoj.

Kto alebo čo vás významne ovplyvnilo alebo inšpirovalo na vašej profesionálnej ceste?

C. E. Eckersley, Frank Candlin, Geoffrey Broughton, Louis Alexander, Robert O’Neill, Andrew Wright – tieto mená môžu väčšine z vás znieť neznámo, ale keď budete mať trochu voľného času, oplatí sa pozrieť si materiály, ktoré vytvorili. A nemal by som nespomenúť meno autora, ktorý mi svojimi vtipnými a veľmi kreatívnymi materiálmi výrazne pomohol podfarbiť moje hodiny – Alana Maleyho, ktorého máme tú česť privítať aj na tejto konferencii.

Máte nejaké projekty alebo koníčky, ktoré prispievajú k vášmu širšiemu chápaniu vyučovania/učenia?

Ako skúsený učiteľ jazykov chcem mladším kolegom odkázať len toto: Snažte sa, aby vaše hodiny boli čo najzábavnejšie. Podľa mňa je humor nevyhnutnou podmienkou úspešného učiteľa. Súhlasíte s tým?

×