Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Thom Kiddle: Istota, že „existuje spôsob, ako to zvládnuť“, ak dôverujete svojej intuícii, skúsenostiam a ľuďom okolo vás, ma vždy udržala pri živote.

Thom Kiddle: Istota, že „existuje spôsob, ako to zvládnuť“, ak dôverujete svojej intuícii, skúsenostiam a ľuďom okolo vás, ma vždy udržala pri živote.

Prezradíte nám niečo o vašom vzdelaní a odborných znalostiach?

Na svojom prvom zahraničnom projekte British Council som pracoval už ako štvorročný (to nie je žiadny preklep – bolo to s divadelnou spoločnosťou môjho otca!) a odvtedy milujem cestovanie a prácu v rôznych kultúrnych a geografických kontextoch. Pracoval som v Portugalsku, Austrálii a Thajsku ako učiteľ EFL, potom som v Thajsku absolvoval Cambridge DELTA a urobil prvé kroky v učiteľskej príprave. Presťahoval som sa do Čile, kde som sa začal venovať hodnoteniu jazykov, absolvoval som magisterské štúdium v oblasti jazykového testovania na Lancasterskej univerzite a získal som ďalšie skúsenosti ako učiteľ. Potom som sa vrátil do Spojeného kráľovstva a začal som pracovať v organizácii NILE, kde som mal to šťastie, že som mohol využiť všetky svoje predchádzajúce skúsenosti v rozmanitej a vzrušujúcej práci, ktorá zahŕňa vzdelávanie učiteľov, hodnotenie jazykov, digitálne technológie a riadenie.

Aké sú hlavné poznatky alebo myšlienky, ktoré prinášate a čo by z nich podľa vás mohli vyťažiť poslucháči?

V prednáške sa chcem pozrieť na naše predsudky voči jazykovému testovaniu, skúšaniu a hodnoteniu a tiež preskúmať, kde máme ako učitelia a školitelia možnosť a autonómiu ovplyvniť to, ako žiaci vnímajú tieto aspekty svojho vzdelávania. Jasné, že sa to nedá aplikovať pri každom hodnotení, s ktorým sa študenti stretnú, ale mám pocit, že mnohé, ktoré sú v našich rukách, príliš ľahko prehliadame. Nebude to zahŕňať len samotné prístupy k hodnoteniu vrátane testov a skúšok, ale aj čas učenia a vyučovania pred a po hodnotiacom podujatí. Budem tiež rozprávať o tom, že neexistuje veľa činností a rozhodnutí žiakov či učiteľov, ktoré nejakým spôsobom nesúvisia s hodnotením. Dúfam, že po demystifikovaní pojmu „testovanie a hodnotenie“ účastníci uvidia novú príležitosť na humanizáciu svojej práce v tejto oblasti a budú schopní podeliť sa o toto vnímanie so svojimi študentmi.

Spomeniete si na nejaký obzvlášť nezabudnuteľný zážitok súvisiaci s vyučovaním alebo odbornou prípravou, ktorý vo vás zanechal trvalý dojem?

Myslím, že ten najpamätnejší zážitok sa odohral hneď v prvý deň môjho kurzu pre učiteľov pred nástupom do zamestnania v Cambridge CELTA v Devone v Spojenom kráľovstve. Vybrali ma ako prvého, aby som so študentmi učiteľskej praxe zopakoval jednu z aktivít, ktoré sme my, účastníci stáže, v to ráno vyskúšali. Postavil som sa, rozdal inštrukcie a určil prvého študenta, ktorý mal odpovedať… a ten sa na mňa pozrel v úplnom zmätku. Nastalo ohlušujúce ticho. Cítil som, ako ma obchádza strach „zveri vo svetle reflektorov“, cítil som, že sa mi vytráca farba z tváre, v panike som hľadel okolo seba a želal som si, aby sa predo mnou otvorila tá povestná diera, do ktorej by som sa mohol prepadnúť. Sekundy ubiehali. Našťastie ma nejako osvietilo a vyzval som druhého žiaka, aby odpovedal. Následne som použil jeho odpoveď na modelovanie odpovede pre prvého žiaka a na zvyšok toho, ako aktivita prebiehala, som už aj zabudol! Myslím, že tento moment „utop sa, alebo plávaj“ sa odvtedy opakoval v mnohých mojich profesionálnych skúsenostiach, a práve tá istota, že „existuje spôsob, ako to zvládnuť“, ak dôverujete svojej intuícii, skúsenostiam a ľuďom okolo vás, ma vždy udržala pri živote.

Kto alebo čo vás významne ovplyvnilo alebo inšpirovalo na vašej profesionálnej ceste?

Samozrejme, tých ľudí je veľa, ale mám pocit, že som mal neuveriteľné šťastie, keď som mal možnosť nastúpiť do NILE v čase, keď boli mojimi kolegami v akademickom tíme Dave Allan, Rod Bolitho a Alan Pulverness. Možnosť pracovať s nimi počas prvých pár rokov bola pre mňa obrovskou skúsenosťou, ktorá ma rozvíjala, bola tým najlepším neformálnym a formálnym mentorstvom, a pripravila ma na to, aby som preberal čoraz väčšiu zodpovednosť a nakoniec prevzal opraty v NILE. Všetci traja stelesňovali étos spoločnosti NILE „dávať kolegom korene a krídla“ – to znamená poskytovať podporu, zdroje a vedomosti, aby ste mohli vykonávať svoju prácu, spolu s dôverou a sebadôverou, aby ste mohli byť kreatívni a nájsť svoj vlastný štýl.

Máte nejaké projekty alebo koníčky, ktoré prispievajú k vášmu širšiemu chápaniu vyučovania/učenia?

Som trénerom futbalového tímu môjho najmladšieho syna, sú to chlapci vo veku do 12 rokov. Hoci ide o úplne iný kontext, ktorý je striedavo nádherný a hlboko frustrujúci, stále je to v podstate o ľuďoch, ich skúsenostiach s učením a vzájomnou spoluprácou a o tom, čo znamená byť „učiteľom“ alebo doslova „trénerom“. Ponúka mi to skvelý alternatívny pohľad na vyučovanie a učenie, ale aj na život!

×