Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

OXICO: učebnice a vzdelávanie pre učiteľov angličtiny prinášame učiteľom už viac ako 20 rokov.

OXICO: učebnice a vzdelávanie pre učiteľov angličtiny prinášame učiteľom už viac ako 20 rokov.

Môžete sa stručne predstaviť a poskytnúť prehľad o vašej spoločnosti alebo organizácii?

Spoločnosť Oxico dominuje na slovenskom trhu distribúcie materiálov ELT už viac ako 20 rokov. Poskytujeme učiteľom vysokokvalitné distribučné a poradenské služby. Naše semináre a konferencie sú pre učiteľov cudzích jazykov ideálnou príležitosťou pre učiteľov získať neoceniteľné poznatky o najnovších trendoch v oblasti ELT.

Čo vás motivovalo k účasti na našej konferencii HLT.digial?           

Konferencie, ako je táto, poskytujú vynikajúcu príležitosť nadviazať kontakty s učiteľmi angličtiny z celej krajiny. Pripravili sme pre nich obrovský výber materiálov od rôznych vydavateľov a v rôznych jazykoch, ktoré možno nájsť na jednom mieste. V našej ponuku nájdu rôzne učebné materiály od Cambridge, MacMillan a National Geographic Learning pre všetky jazykové úrovne, vekové skupiny a potreby študentov. Všetky tri sú zárukou najnovšieho a najinovatívnejšieho obsahu, ktorý je priamo prezentovaný našim zákazníkom. Navyše počas celej konferencie si učitelia môžu objednať všetky naše materiály a zdroje s 25 % zľavou.

Ako spolupracujete s učiteľskou komunitou mimo konferencií?

Sme v pravidelnom kontakte s učiteľmi prostredníctvom e-mailov, telefonátov a menších vzdelávacích podujatí. Náš tím tiež realizuje kampane určené špeciálne pre učiteľov. Kedykoľvek by sa učitelia chceli dozvedieť o nových učebných materiáloch, môžu využiť našu poradenskú službu a kontaktovať našich zástupcov. Ponúkame online vzdelávacie programy pre učiteľov od Cambridge a rôzne metodické knihy pre učiteľov angličtiny, ktoré pomáhajú učiteľom dozvedieť sa o najnovších trendoch v ELT.

Ako sa podľa vás bude vaša spoločnosť vyvíjať, aby v budúcnosti zodpovedala meniacim sa potrebám učiteľov angličtiny?

Neustále monitorujeme potreby učiteľov a podľa toho prispôsobuje svoju ponuku učebných materiálov. Tento trend by sme chceli zachovať aj naďalej. Organizujeme a budeme organizovať semináre v priestoroch školy a online semináre, školenia pre učiteľov a propagačné prezentácie. Spolupodieľame sa na konferencii SCELTforum, ktorú v júni organizuje SCELT (Slovak chamber of English language teachers) s veľkou podporou National Geographic Learning.

Ako môžu záujemcovia z radov pedagógov zostať s vami v kontakte po skončení konferencie?

Napíšte nám na e-mailovú adresu: oxico@oxico.sk (obchod), peter.bojo@oxico.sk (metodika a poradenstvo) alebo zavolajte: +421 908 614 039

Na otázky odpovedal Peter Bojo, ELT konzultant spoločnosti OXICO z Bratislavy.

×