Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Lektorka Salimi: V čom je kreativita pri učení detí kľúčová?

Lektorka Salimi: V čom je kreativita pri učení detí kľúčová?

Čo ťa viedlo k tomu, že si sa chcela stať učiteľkou angličtiny?

K učiteľstvu ma to ťahalo už od čias, keď som sa na vysokej škole zúčastňovala na letných vzdelávacích programoch. Študovala som na umeleckej škole, ale postupne som zistila, že viem tieto dva svety prepojiť. Dnes učenie vnímam, ako môj prínos k pozitívnemu formovaniu detských myslí.  Ale hlavne, vidieť radosť detí a vedieť, že sa na nej viem podieľať, je pre mňa veľmi  obohacujúce.

Myslíš si, že deti sú otvorenejšie učiť sa nové jazyky a iné zručnosti ako dospelí?

Určite! Deti sú ako malé špongie, ktoré chcú nasávať nové vnemy a myšlienky, a pri výuke cudzieho jazyka je to pekne vidno. Ich prirodzená zvedavosť, ale aj zábava, ktorá im z učenia vyplýva, ich otvára novým vedomostiam a skúsenostiam. U dospelých to platí tiež, ale často potrebujú vidieť praktické využitie, a rýchly progres – napríklad schopnosť konverzovať – aby zostali motivovaní.

V súčasnosti vedieš kurz „English through Arts and Crafts“ v The Bridge, mohla by si nám o ňom povedať niečo viac?

Kurz „English through Arts and Crafts“ (Angličtina skrz umenie a tvorenie) je určený pre deti, pre ktorých je možno skok do anglického sveta ešte veľmi prudký. Preto sa snažíme im vytvoriť prostredie, ktoré spája to, čo poznajú s niečím novým – výučbu angličtiny s tvorivými aktivitami. Venujeme sa témam, ako je príroda a slnečná sústava, pričom ako prostriedok využívame umenie a remeslá. Ide o to, aby sa učenie angličtiny stalo súčasťou ich prirodzeného, každodenného procesu objavovania. Predstavte si výrobu modelov slnečnej sústavy, pri ktorej si zároveň osvojíte novú slovnú zásobu a vedomosti – je to zábavné a poučné!

Vidíš rozdiely medzi kreatívnym a tradičným spôsobom učenia?

Rozhodne áno. Tradičné metódy sa často vo veľkej miere opierajú o memorovanie, ktoré môže byť trochu ťažkopádne a nudné – najmä pre deti. Na druhej strane tvorivý prístup je zameraný na spestrenie učenia. Je praktický, pútavý a oveľa dynamickejší. Tento prístup pomáha rozvíjať nielen jazykové zručnosti, ale aj kreativitu a kritické myslenie.

Aké sú výhody a nevýhody tvorivej vyučovacej metódy?

Najväčším pozitívom je angažovanosť. Deti to milujú a učia sa bez toho, aby si uvedomovali, že sa učia. Tento prístup je super aj pri rozvoji pamäti a zručností. Tým, že sú skupiny menšie, dostáva sa každému študentovi individuálny prístup. To si ale vyžaduje viacej plánovania. A, no, naša učebňa môže byť niekedy trošku chaotická so všetkými kreatívnymi projektami!

Je táto metóda vhodná pre každého?

Verím, že áno. Hoci je táto metóda skvelá najmä pre žiakov s vizuálnou preferenciou, ktorí milujú umenie a tvorivé dielne, vnímam, že je vhodná pre všetky deti. Vždy sa snažím prispôsobiť svoj prístup potrebám každého dieťaťa, ale zároveň zabezpečiť, aby bol prísunom pre skupinu ako celok. Je to viac než len výučba angličtiny, ide o podporu celkového rozvoja a osobnostného rastu.

×