Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Andrea Záhumenská: Verím, že učenie môže byť neuveriteľne obohacujúce povolanie.

Andrea Záhumenská: Verím, že učenie môže byť neuveriteľne obohacujúce povolanie.

Prezradíte nám niečo o vašom vzdelaní a odborných znalostiach?

Učím angličtinu viac ako dvadsať rokov a viac ako dvanásť rokov pracujem s učiteľmi. V súčasnosti som riaditeľkou študijného oddelenia v The Bridge. Som držiteľkou diplomu Trinity TESOL a akreditácie EMCC pre trénerov.

Aké sú hlavné poznatky alebo myšlienky, ktoré chcete počas svojej prednášky sprostredkovať, a aký prínos podľa vás budú mať pre poslucháčov?     

Je to moderovaná diskusia o motivácii. My, učitelia, investujeme značný čas do starostlivosti o našich žiakov, zabezpečujeme pokrok a radosť z lekcií a neustále inovujeme, aby sme žiakov inšpirovali a motivovali. Čo a kto však motivuje nás? Učiteľské povolanie môže byť náročné a občas sa nám môže stať, že budeme potrebovať povzbudenie.

Dúfam, že sa mi podarí vytvoriť bezpečné a podporné prostredie, v ktorom sa učitelia budú môcť pohodlne podeliť o svoje osobné postrehy, výzvy či úspechy, ktoré súvisia s ich učiteľskou cestou. Verím, že postrehy zdieľané počas diskusií majú potenciál inšpirovať a povzbudiť učiteľov.

Spomeniete si na nejaký obzvlášť nezabudnuteľný zážitok súvisiaci s vyučovaním alebo odbornou prípravou, ktorý vo vás zanechal trvalý dojem?

Bolo ich veľa. Spomínam si na študenta, ktorý ma oslovil po absolvovaní svojho kurzu a povedal mi, ako mu lekcie pomohli zmeniť život. Našiel odvahu hľadať si novú prácu v zahraničí a bol pripravený urobiť významný krok vpred. Aj počas kurzu koučovania v Zaježovej minulé leto sa mnohým účastníkom kurzu podarilo nájsť riešenia svojich pracovných či osobných výziev. Z miesta konania kurzu odchádzali s pocitom inšpirácie a posilnenia. Znie to ako klišé, ale práve tieto momenty potvrdzujú zmysluplný vplyv na našu prácu.

Kto alebo čo vás významne ovplyvnilo alebo inšpirovalo na vašej profesionálnej ceste?

Mám to šťastie, že som obklopená inšpiratívnymi ľuďmi, a to rovnako v profesionálnom, ako aj v súkromnom živote. Mala som tú česť pracovať s elitnými lektormi učiteľov, ako sú Mike Shreeve alebo Philip Kerr, ktorí ma veľa naučili a inšpirovali ma. Moji kolegovia v The Bridge sú fantastickí učitelia, ktorí sú zapálení pre svoju prácu, a podporná komunita zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní našej motivácie. Verím, že učenie môže byť neuveriteľne obohacujúce povolanie.

Máte nejaké projekty alebo koníčky, ktoré prispievajú k vášmu širšiemu chápaniu vyučovania a učenia?

Pred dvoma rokmi som sa začala učiť taliančinu a tento proces sa stal silným nástrojom na podporu empatie a porozumenia študentov. Zapojenie sa do procesu osvojovania si nového jazyka v dospelosti mi poskytlo cenný pohľad na výzvy, ktoré sú spojené s učením sa cudzieho jazyka. Je to priame stretnutie s kognitívnymi prekážkami, ktorým čelia dospelí študenti. Mám možnosť praktizovať to, čo kážem iným.  

×