Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Zelené zručnosti na európskej úrovni s Klaudiou Bednárovou

Týždňový intenzívny kurz pre učiteľov prináša ucelený pohľad na zložitú rovnováhu ekosystémov , vplyv ľudských činností a naliehavosť zachovania prírodných zdrojov. Je vhodný pre všetkých učiteľov, ktorí majú úroveň angličtiny najmenej B1 a chcú ekologické témy zaradiť do vyučovania svojich predmetov. Tak, aby ich študenti pochopili, ako môžu svojimi činmi ovplyvňovať životné prostredie a budúcnosť planéty.
Klaudia Bednárová

Trvanie

1 týždeň 25x60min

Rozvrh

15.-19.7.2024

Forma

skupinova výučba prezenčne

Počet účastníkov

max. 12 účastníkov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Pondelok až Piatok

9:30-16:15
Termín
15.07.2024 - 19.07.2024

O kurze

Obsah týždňového intenzívneho kurzu Zelené zručnosti je zostavený tak, aby učitelia získali vedomosti a nástroje ako začleniť tento koncept do vyučovania rôznych predmetoch. Môžu to byť prírodné vedy, geografia, biológia ale aj matematika či cudzie jazyky. Kurz vás naučí  inovatívne a interaktívne metodiky výučby, ktoré zapoja vašich študentov do skúmania udržateľnosti tak, aby ich to bavilo. Napríklad cez projektové aktivity a prípadové štúdie z reálneho sveta. Získate vzdelávacie materiály, digitálne nástroje a informačné zdroje, aby ste zelené témy vedeli hladko včleniť do výučby svojich predmetov.

Témy zahŕňajú aktuálne otázky globálnej energetiky ako sú zachovanie obnoviteľných zdrojov energie, analýza pôvodcov emisií, fakty o uhlíkovej stope a podobne. Čo je biodiverzita a prečo je dôležitá,  ako funguje prepojenie procesov v systéme biodiverzity, čo sú potravinové reťazce. Akú úlohu má svetový oceán, čo mu v súvislosti so zmenami klímy hrozí, čo spôsobuje priemyselný rybolov. Aká dôležitá je pôda, prečo je zraniteľná, kedy je zdravá a kedy už nie, ako vyzerá situácia s potravinovým odpadom.  Prečo sme závislí od vody, čo spôsobí jej nedostatok,  čo rozumieť pod priamou a nepriamou spotrebou vody, ako s vodou šetriť.

Veríme, že kurz bude učiteľov inšpirovať, aby sa sami stali obhajcami udržateľnosti na svojich školách, podporovali ekologické postupy a išli príkladom. Po našom kurze budú ku tejto misii vybavení najnovšími informáciami, nadobudnutými zručnosťami ako je kritické myslenie či schopnosť holistického pohľadu na dynamiku ľudského vplyvu na ekosystém. Kurz reflektuje súčasné trendy v učení zelených zručnosti z celej Európy a ponúka skutočne globálnu perspektívu na danú problematiku.

 

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený všetkým učiteľom, ktorí sa vo svojich predmetoch venujú tematike životného prostredia, ekológie alebo učiteľom angličtiny, ktorí cez cudzí jazyk chcú žiakom sprostredkovať enviromentálne témy. Študijné materiály sú v angličtine a preto je potrebné, aby účastníci mali minimálne úroveň B1.

Čo získate?

 • Praktické tipy na vyučovanie zelených zručností u študentov tak ako sa štandardne vyučujú v Európe
 • Návod ako včleniť ekologické témy do vyučovania takmer akéhokoľvek predmetu
 • Znalosť prípadových štúdií, filmov, videí, hier a digitálnych nástrojov pre výučbu ekologických tém
 • Teoretické vedomosti v kľúčových témach ako sú energia, význam vody a pôdy, biodiverzita a pod.
 • Rozšírenie anglickej slovnej zásoby v ekologických témach
 • Tipy a techniky na podporu kritického myslenia – vlastného, aj u svojich študentov
 • Schopnosť holistického vhľadu do enviromentálnych problémov a výziev
 • Možnosť diskutovať v malej skupine učiteľov s podobnými záujmami
 • Tréning argumentácie a zdravej asertivity pri obhajobe svojho názoru

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS a doteraz sme na Slovensku jediní. EAQUALS je garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.

 

V The Bridge vás očakáva

V The Bridge vás čaká európska kvalita. Medzinárodné akreditácie EAQUALS, EMCC a spolupráca s TrackTest. eu robia z našej školy miesto, kde kvalita výučby je na prvom mieste. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Spolu s kurzom získate tiež prístup ku našej výborne vybavenej knižnici, ku workshopom, webinárom a mnohým bezplatným aktivitám, ktoré pre vás robíme.

Lektor

Klaudia Bednárová

Klaudia Bednárová absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra – pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum The Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR a v roku 2020 medzinárodne akreditovanou jazykovou školou. Klaudia sa aktívne venuje vzdelávaniu dospelých a učiteľov. Je členkou predsedníctva AIVD a Slovenskej asociácie age managementu. Stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a vedie projekty ELTforum.sk a The Bridge re-boot camp for teachers.

Klaudia sa venuje integrácií vzdelávania do ekosystémov firiem a organizácií, otázkam návratnosti investícií a dopadu vzdelávania na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu vzdelávaniu.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • 10 x Individuálne konzultácie s lektorom

Basic

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • ---
 • ---
625 €
Kúpiť kurz

Premium

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • ---
1135 €
Kúpiť kurz

Executive

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 6 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • 10 x Individuálne konzultácie s lektorom
1685 €
Kúpiť kurz

Referencia

Mikeove trénerské skúsenosti sú skutočne neoceniteľné. Praktický prístup kurzu, najmä možnosť pracovať so skutočnými klientmi, kurz výrazne obohatili, tomu sa teoretické štúdium jednoducho nevyrovná. Táto praktická skúsenosť bola mimoriadne obohacujúca. Okrem toho si veľmi cením holistický pohľad kurzu na koučovanie. Nie je to len o získaní techník, ale tréneri skutočne kladú dôraz na pochopenie širšieho kontextu a psychologických faktorov, ktoré prispievajú k účinnému koučovaniu.
Lucia Haászová
študentka
×