Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

TEENS

Online kurz pre teenagerov, ktorým školská angličtina nestačí a chcú mať jazyk zvládnutý poriadne. Je pre nich dôležité vedieť správne písať aj rozprávať a v predstihu sa pripraviť na maturitu.
Colin Kelly

Trvanie

11 týždňov
11 x 90 minút

Rozvrh

Utorok alebo Štvrtok 16:45 - 18:15

Forma

skupinová výučba online Zoom

Počet účastníkov

6 - 8 študentov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

16:45 - 18:15
1. trimester
26.09.2023 - 12.12.2023
2. trimester
09.01.2024 - 19.03.2024
3. trimester
26.03.2024 - 11.06.2024
1. trimester
28.09.2023 - 07.12.2023
2. trimester
11.01.2024 - 21.03.2024
3. trimester
04.04.2024 - 13.06.2024

O kurze

Online kurz TEENS je pripravený na základe skúseností s výučbou motivovaných mladých študentov 13+, ktorí hľadajú nový prístup k zvládnutiu angličtiny. Vieme, že pre udržanie ich motivácie musí byť výučba zábavná, príjemná a hlavne musí mať reálne výsledky.

Zo skúsenosti vieme, že gramatiky je na hodinách angličtiny v školách dosť, naše kurzy sú preto zamerané na komunikáciu, hlavne rozprávanie a tréning správnej gramatiky v praxi. V našom kurze získate správne návyky a budete skutočne komunikovať to, čo komunikovať chcete. Naučiť sa vyjadrovať gramaticky správne je zároveň dôležitou prípravou pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Správne rozprávať sa nedá naučiť za mesiac ani za dva, treba na tom pracovať v predstihu.

Naším cieľom je pomôcť vám osvojiť si anglický jazyk a vedieť ho správne používať. S nami to zvládnete zábavnou formou v rozmanitých aktivitách, hrách, pri práci vo dvojici v skupinách. Kurz pod vedením zahraničného lektora vám poriadne rozviaže jazyk a prestanete sa báť „otvoriť ústa“. Slovná zásoba sa vám výrazne zlepší a získate istotu v rozprávaní.

Pre koho je kurz určený

Pre všetkých mladých študentov 13+, ktorí sa učia angličtinu a potrebujú sa rozrozprávať a dostať všetko čo už vedia do praxe. Rozšíriť si slovnú zásobu, získať rýchlosť a istotu pri rozprávaní.

Čo získate?

 • Štruktúrovaný proces skupinovej výučby s individuálnym prístupom
 • Vysokú mieru interakcie s lektorom i spolužiakmi
 • Zdokonalenie a istotu v štruktúre textu a gramatike
 • Rozšírenie slovnej zásoby
 • Tréning kritického myslenia
 • Zručnosť dobre zvládnuť aj odbornejšiu písomnú komunikáciu
 • Vzájomnú motiváciu a podporu v skupine
 • Zlepšenie všetkých jazykových zručností: rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie
 • Výrazný posun v rýchlosti reakcií a porozumení reálnych situácií
 • Certifikát o absolvovaní kurzu od medzinárodne akreditovanej jazykovej školy
 • Individuálny osobný pohovor s lektorom na záver kurzu s kvalifikovanou spätnou väzbou a odporúčaniam

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS, doteraz sme na Slovensku jediní. Eaquals je:

 • Garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.
 • Ekvivalentom ku certifikácii British Council Accreditation a UK English.
 • Poradným orgánom  Rady Európy v otázke vzdelávania v oblasti cudzích jazykov.

V The Bridge vás očakáva

Na Slovensku sme prvou a doteraz jedinou jazykovou školou s akreditáciou renomovanej inštitúcie EQUALS. Náš prístup k výučbe vychádza z komunikatívnej metódy so silnou orientáciou na študenta. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch. Začína osobnou vstupnou konzultáciou a kvalitným testovaním. Pokračuje jasným študijným plánom, priebežným hodnotením progresu a končí osobnou spätnou väzbou lektora študentovi.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework. V The Bridge si lektori neustále rozvíjajú odbornosť vďaka unikátnemu vzdelávaciemu systému, vedenému medzinárodne uznávanými mentormi jazykového vzdelávania.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Pri výučbe sa budete cítiť príjemne, nebudete zbytočne strácať čas pri nudných a neefektívnych cvičeniach, ktoré sa donekonečna opakujú. Spolu s kurzom získate tiež prístup k výborne vybavenej knižnici a ďalším bezplatným aktivitám, workshopom a webinárom. Pomocou nich si môžete testovať a posúvať svoje jazykové zručnosti aj mimo kurzov.

Lektor

Colin Kelly

Colin sa narodil a vyrástol v malej dedine v provincii Cavan, na severe Írska. Táto provincia hraničí so Severným Írskom a je známa svojimi 365 jazerami a obyvateľmi, ktorí sú preslávení svojou šetrnosťou. Pozvite Colina na kávu a on vám porozpráva viac 😊

Od ukončenia vysokoškolského štúdia v roku 2015 vyučuje angličtinu. Táto práca mu priniesla príležitosti cestovať po svete a pracovať vo Vietname, Thajsku,  Malajzii, Anglicku, Španielsku a teraz ho priviedla na Slovensko.

Vo svojom voľnom čase rád číta a športuje. Miluje skateboarding, lezenie a bojové umenia a tiež pokojné prechádzky v prírode.

Počas svojej praxe zistil, že každý študent je diametrálne odlišný, aj keď pochádzajú z rovnakého sociálneho prostredia, alebo majú rovnaké povolanie alebo úroveň angličtiny. Na svojich hodinách kladie dôraz na zistenie silných a slabých stránok študenta, ich cieľa a záujmov a snaží sa ich zosúladiť so svojou metodikou a technikami učenia.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • Výučba na 1. trimester
 • Výučba na 2. trimestre
 • Výučba na celý školský rok
 • Študijné materiály

Basic

11x90min
1 trimester/11 týždňov
 • Výučba na 1. trimester
 • ---
 • ---
 • Študijné materiály
182 €
Kúpit kurz

Premium

22x90min
2 trimestre/22 týždňov
 • ---
 • Výučba na 2. trimestre
 • ---
 • Študijné materiály
364 €
Kúpit kurz

Executive

33x90min
školský rok 2023/2024
 • ---
 • ---
 • Výučba na celý školský rok
 • Študijné materiály
546 €
Kúpit kurz
×