Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

TEACHING FOR TOMORROW

Humanistic Values and 21st Century Challenges


Dvojdňová konferencia pre učiteľky a učiteľov anglického jazyka, na ktorej si budete môcť vybrať z množstva workshopov. Tešíme sa na vás 23. a 24. februára 2024 v Bratislave.

MIESTO KONANIA: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava

Konferencia pre učiteľky a učiteľov angličtiny

Humanizing Language Teaching je niečo, čím sa pri výučbe jazykov riadime. Na HLT.digital konferencii vám predstavíme praktikov a odborníkov, ktorí úspešne uviedli humanistické prístupy do učebných procesov, a prispeli tak k vytvoreniu prostredia, ktoré sa zameriava na individuálne potreby študentov.

Ľudskosť dnes už prekračuje hranice jednotlivca a spája nás so všetkým živým, s komunitami a s prírodou. V dobe, keď naša planéta čelí rôznym nečakaným výzvam, globalizácia nespočíva len v cestovaní a kultúrnej výmene, ale zahŕňa aj otázky spojené s klimatickými zmenami a migráciou. Problémy dnešného sveta majú globálny charakter a preto potrebujeme spoločný jazyk, ktorý hľadá globálne riešenia a pomáha chrániť životné prostredie.

Ako učitelia máme v tejto súvislosti dôležitú úlohu. Akým spôsobom môžeme ovplyvniť učebné prostredie a prispieť k riešeniu týchto širších problémov? Sme schopní školy transformovať na katalyzátorov pozitívnych zmien?

Na našej februárovej konferencii budeme hlbšie skúmať tieto kľúčové otázky. Srdečne vás pozývame k účasti na tejto diskusii, ktorá sa zameria na to, ako učenie jazykov môže aktívne prispieť k formovaniu svetlejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre nás všetkých.

 

Program & prednášajúci

Teaching for Tomorrow organizujeme ako záverečné diseminačné podujatie nášho medzinárodného projektu Erasmus+ HLT.Digital. Na projekte sme spolupracovali s partnermi: EOI La Orotava, Španielsko, International College, Poľsko, The London School, Taliansko, TransformELT, Spojené kráľovstvo a Swan Communication, Spojené kráľovstvo.

Day 1 (Friday, February 23rd, 2024)
13:30 - 14:00

Registrácia

14:00 - 15:15

Otvorenie konferencie

Viac o programe
15:15 - 15:45

Prestávka

15:45 - 16:45

Ako môžeme v roku 2020 humanizovať naše postupy hodnotenia?

Viac o programe
Thom Kiddle
Thom Kiddle
Bio

Učenie smerom k udržateľnosti

Viac o programe
Zuzana Labašová
Zuzana Labašová
Bio

Aký zmysel má humanizmus, ak na svete už nebudú ľudia?

Viac o programe
Alan Maley
Alan Maley
Bio

Príbehy a ich tvorenie

Viac o programe
Andrew Wright
Andrew Wright
Bio
17:00 - 18:00

Neznámosť: študenti cudzích jazykov na tretích miestach

Viac o programe
Alan Pulverness
Alan Pulverness
Bio

Cibule, balóny a stromy: participatívne nástroje na motiváciu a skúmanie

Viac o programe
Linda Ruas
Linda Ruas
Bio

Prečo učím - objavovanie našich základných hodnôt

Viac o programe
Emma Wyatt
Emma Wyatt
Bio

Umenie byť autentický v triede

Viac o programe
Mark Andrews
Mark Andrews
Bio
18:00 - 18:45

Verše a príbehy

Viac o programe
Alan Maley
Alan Maley
Bio
Andrew Wright
Andrew Wright
Bio
18:45 - 21:00

Konferenčná afterparty a raut

Day 2 (Saturday, February 24th, 2024)
8:30 - 9:00

Registrácia

9:00 - 9:45

Humor v triede

Viac o programe
Péter Medgyes
Péter Medgyes
Bio
10:00 - 11:00

Počúvanie naživo

Viac o programe
Simon Marshall
Simon Marshall
Bio

Pani učiteľka, čo robíte?

Viac o programe
Judit Fehér
Judit Fehér
Bio

Humanizmus v triede: dobré úmysly nestačia!

Viac o programe
Rod Bolitho
Rod Bolitho
Bio

Sklenené papuče alebo sklenený strop? Stratégie kritickej gramotnosti v praxi

Viac o programe
Rose Aylett
Rose Aylett
Bio
11:00 - 11:30

Prestávka

11:30 - 13:00

Moderovaná diskusia: Budúcnosť ELT v našom regióne a ďalej

Viac o programe
Péter Medgyes
Péter Medgyes
Bio
Klaudia Bednárová
Klaudia Bednárová
Bio
Marta Bujakowska
Marta Bujakowska
Bio
Jana Jílková
Jana Jílková
Bio

Moderovaná diskusia: Skúmanie motivácie učiteľov

Viac o programe
Andrea Záhumenská
Andrea Záhumenská
Bio

Moderovaná diskusia: Naratívy a ich neoddeliteľná prítomnosť v každodennom živote

Viac o programe
Andrew Wright
Andrew Wright
Bio
13:00 - 14:00

Obedná prestávka

14:00 - 15:00

Humanistický prístup k tínedžerom: sociálne a emocionálne učenie

Viac o programe
Julie Wallis
Julie Wallis
Bio

Ako viesť občanov a školy k globálnej zodpovednosti

Viac o programe
Jonathan Dykes
Jonathan Dykes
Bio

Čo nie je ľudské v rozvoji zamestnancov

Viac o programe
Abeer Ali Okaz
Abeer Ali Okaz
Bio

EKO reality check 45'

Viac o programe
Alexandra Madrová
Alexandra Madrová
Bio
15:00 - 15:30

Prestávka

15:30 - 16:30

Ohliadnutie za konferenciou

Viac o programe
Rod Bolitho
Rod Bolitho
Bio
Alan Maley
Alan Maley
Bio
16:30 - 17:00

Uzavretie konferencie s tombolou

×