Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Advanced conversations in the mornings

Konverzačný kurz angličtiny pre vyššie pokročilých je navrhnutý tak, aby vám poskytol stimulujúce prostredie a nové výzvy, ktoré vás budú motivovať a podporovať vo vašom ďalšom rozvoji najmä v oblasti konverzácie. Stane sa pre vás prirodzené diskutovať, argumentovať, alebo sa deliť o svoje myšlienky v angličtine.
Mary Clarke

Trvanie

16 týždňov 32x90min

Rozvrh

Ranný kurz Streda 7:30 - 8:30

Forma

skupinová výučba online Zoom

Počet účastníkov

6-8 študentov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Streda

7:30 - 8:30
1. termín
27.09.2023 - 31.01.2024
2. termín
14.02.2024 - 12.06.2024

O kurze

V rámci kurzu sa kladie dôraz na rozvoj prirodzenosti a spontánnosti v konverzácii. Zlepšíte si svoje schopnosti vyjadrovať sa bez váhania a hľadania slov, čím sa stanete sebavedomejšími v konverzačných situáciách. Spoločne budeme pracovať na zlepšení vašej slovnej zásoby, aby ste sa vyjadrovali presne a pestro. 

Kurz vám poskytne príležitosť viesť diskusie na širokú škálu aktuálnych tém, budeme simulovať reálne situácie, čo vám umožní aplikovať nadobudnuté jazykové zručnosti v praxi. Naučíte sa nové slovné spojenia, frázy, idiómy a zlepšíte si svoje schopnosti zachytiť detaily, rôzne hlasové intonácie a jemné nuansy v reči.

Celkovo vás náš kurz angličtiny pre vyššie pokročilých pripraví na dynamickejšie a sofistikovanejšie konverzačné situácie.

Pre koho je kurz určený

Tento kurz angličtiny pre vyššie pokročilých je určený pre študentov, ktorí sa už teraz cítia pohodlne v bežných konverzačných situáciách, ale chcú sa posunúť ďalej a zlepšiť svoju angličtinu pod vedením skúseného lektora/lektorky. Je vhodný pre tých, ktorí majú záujem o „native-like“ jazykový prejav, hlbšie porozumenie anglického jazyka, jeho nuansí a kultúry.

Čo získate?

  • Štruktúrovaný proces skupinovej výučby s individuálnym prístupom
  • Vysokú mieru interakcie s lektorom i spolužiakmi v malej skupine do 8 študentov
  • Výrazný posun v rýchlosti reakcií a porozumení reálnych situácií
  • Zdokonalenie a istotu v štruktúre textu a gramatike
  • Rozšírenie slovnej zásoby
  • Zlepšenie výslovnosti a intonácie
  • Tréning kritického myslenia
  • Vzájomnú motiváciu a podporu v skupine
  • Zlepšenie všetkých jazykových zručností: rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie 
  • Certifikát o absolvovaní kurzu od medzinárodne akreditovanej jazykovej školy
  • Individuálny osobný pohovor s lektorom na záver kurzu s kvalifikovanou spätnou väzbou a odporúčaniami

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS, doteraz sme na Slovensku jediní. Eaquals je:

 • Garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.
 • Ekvivalentom ku certifikácii British Council Accreditation a UK English.
 • Poradným orgánom  Rady Európy v otázke vzdelávania v oblasti cudzích jazykov.

V The Bridge vás očakáva

Na Slovensku sme prvou a doteraz jedinou jazykovou školou s akreditáciou renomovanej inštitúcie EQUALS. Náš prístup k výučbe vychádza z komunikatívnej metódy so silnou orientáciou na študenta. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch. Začína osobnou vstupnou konzultáciou a kvalitným testovaním. Pokračuje jasným študijným plánom, priebežným hodnotením progresu a končí osobnou spätnou väzbou lektora študentovi.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework. V The Bridge si lektori neustále rozvíjajú odbornosť vďaka unikátnemu vzdelávaciemu systému, vedenému medzinárodne uznávanými mentormi jazykového vzdelávania.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Pri výučbe sa budete cítiť príjemne, nebudete zbytočne strácať čas pri nudných a neefektívnych cvičeniach, ktoré sa donekonečna opakujú. Spolu s kurzom získate tiež prístup k výborne vybavenej knižnici a ďalším bezplatným aktivitám, workshopom a webinárom. Pomocou nich si môžete testovať a posúvať svoje jazykové zručnosti aj mimo kurzov.

Lektor

Mary Clarke

Mary je sympatická lektorka z UK, na Slovensku pôsobí od roku 2018. Je scestovaná, žila a pracovala v Holandsku, Argentíne a UK. Pracovala v rôznych sférach, napr. ako vzťahový manažér, projektový manažér pre divadlo a 5 rokov ako súdny úradník. Okrem vyučovania angličtiny sa venuje aj projektom v oblasti umenia, čo je jej celoživotná vášeň.

Je komunikatívna, empatická so silne rozvinutými interpersonálnymi zručnosťami. Je systematická, dôsledne sa pripravuje na hodiny a pod jej vedením a motiváciou študenti rýchlo v jazyku napredujú. Študenti oceňujú jej pripravenosť, energiu a vhodne zvolený prístup. Špecializuje sa na business angličtinu, uprednostňuje prácu s dospelými.

Vo svojom voľnom čase sa venuje už spomínanej kultúre a umeniu, miluje jedlo a čas strávený v prírode.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min

Basic

16x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
239 €
Kúpit kurz

Premium

16x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • ---
309 €
Kúpit kurz

Executive

16x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min
739 €
Kúpit kurz

Referencia

Neviem si predstaviť mať v akomkoľvek smere lepšiu lektorku ako je Mary. Oceňujem veľmi, že sa snažíte lektorov prideľovať aj na základe osobnosti a povahy voči študentom.
David Zemčák
×