Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Advanced conversations in the mornings

Ranný online konverzačný kurz angličtiny pre vyššie pokročilých sme navrhli tak, aby vám poskytol stimulujúce prostredie a nové výzvy, ktoré vás budú motivovať a podporovať vo vašom ďalšom rozvoji najmä v oblasti konverzácie. Stane sa pre vás prirodzené diskutovať, argumentovať, alebo sa deliť o svoje myšlienky v angličtine. Kurz vás bude viesť ku tomu, aby bol Váš jazyk gramaticky správny, štylisticky pestrý a veľmi blízko "native-like" úrovni.
Mary Clarke

Trvanie

16 týždňov 32x90min

Rozvrh

Ranný kurz Streda 7:30 - 8:30

Forma

skupinová výučba online Zoom

Počet účastníkov

6-8 študentov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Streda

7:30 - 8:30
1. termín
27.09.2023 - 31.01.2024
2. termín
14.02.2024 - 12.06.2024

O kurze

V rannom online kurze pre vyšších pokročilých kladieme dôraz na rozvoj vašej prirodzenosti a spontánnosti v konverzácii. Zlepšíte si svoje schopnosti vyjadrovať sa bez váhania a hľadania slov, čím sa stanete sebavedomejšími v konverzačných situáciách. Spoločne budeme pracovať na zlepšení vašej slovnej zásoby, aby ste sa vyjadrovali gramaticky presne a štylisticky pestro. Kurz vás tak pripraví na dynamickejšie a sofistikovanejšie konverzačné situácie.

V tejto vysokej jazykovej úrovni si budeme môcť viesť diskusie na širokú škálu aktuálnych tém od diania vo svete cez vaše osobné aj odborné záujmy. Spoločne sa dohodneme na témach tak, aby boli pre všetkých zaujímavé a užitočné – aby nám umožnili čo najlepšie precvičiť časté hovorové slovné spojenia. Z praxe totiž vieme, že konverzačné kurzy sú efektívne vtedy, ak náš mozog naplno rozmýšľa „ako to povedať“ a nie „čo prepánajána k tomuto povedať“. Budeme simulovať reálne situácie, čo vám umožní aplikovať a automatizovať nadobudnuté jazykové zručnosti v praxi. Naučíte sa nové slovné spojenia, frázy, idiómy a zlepšíte si svoje schopnosti zachytiť detaily, rôzne hlasové intonácie a jemné nuansy v reči.

 

Pre koho je kurz určený

Ranný online konverzačný kurz angličtiny pre vyššie pokročilých je určený pre študentov, ktorí sa už teraz cítia pohodlne v bežných konverzačných situáciách, ale chcú sa posunúť ďalej a zlepšiť svoju angličtinu pod vedením skúseného lektora/lektorky. Je vhodný pre tých, ktorí majú záujem o „native-like“ jazykový prejav, hlbšie porozumenie anglického jazyka, jeho nuansí a kultúry.

Čo získate?

  • Zručnosť vyjadrovať sa gramaticky presne a štylisticky pestro
  • Schopnosť ľahko viesť sofistikované a dynamické konverzácie
  • Rozšírenie slovnej zásoby v mnohých témach a odbornostiach
  • Zlepšenie výslovnosti a intonácie
  • Hlbšie porozumenie anglického jazyka, jeho nuansí a kultúry
  • Tréning kritického a analytického myslenia
  • Štruktúrovaný proces skupinovej výučby s individuálnym prístupom
  • Vysokú mieru interakcie s lektorom i spolužiakmi v malej skupine do 8 študentov
  • Certifikát o absolvovaní kurzu od medzinárodne akreditovanej jazykovej školy
  • Individuálny osobný pohovor s lektorom na záver kurzu s kvalifikovanou spätnou väzbou a odporúčaniami

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS a doteraz sme na Slovensku jediní. EAQUALS je garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.

 

V The Bridge vás očakáva

V The Bridge vás čaká európska kvalita. Medzinárodné akreditácie EAQUALS, EMCC a spolupráca s TrackTest. eu robia z našej školy miesto, kde kvalita výučby je na prvom mieste. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Spolu s kurzom získate tiež prístup ku našej výborne vybavenej knižnici, ku workshopom, webinárom a mnohým bezplatným aktivitám, ktoré pre vás robíme.

Lektor

Mary Clarke

Mary je sympatická lektorka z UK, na Slovensku pôsobí od roku 2018. Je scestovaná, žila a pracovala v Holandsku, Argentíne a UK. Pracovala v rôznych sférach, napr. ako vzťahový manažér, projektový manažér pre divadlo a 5 rokov ako súdny úradník. Okrem vyučovania angličtiny sa venuje aj projektom v oblasti umenia, čo je jej celoživotná vášeň.

Je komunikatívna, empatická so silne rozvinutými interpersonálnymi zručnosťami. Je systematická, dôsledne sa pripravuje na hodiny a pod jej vedením a motiváciou študenti rýchlo v jazyku napredujú. Študenti oceňujú jej pripravenosť, energiu a vhodne zvolený prístup. Špecializuje sa na business angličtinu, uprednostňuje prácu s dospelými.

Vo svojom voľnom čase sa venuje už spomínanej kultúre a umeniu, miluje jedlo a čas strávený v prírode.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min

Basic

16x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
239 €
Kúpiť kurz

Premium

16x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • ---
309 €
Kúpiť kurz

Executive

16x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min
739 €
Kúpiť kurz

Referencia

Znalosť anglického jazyka je dôležitá pre prácu v našej advokátskej kancelárii a preto poskytujeme členom nášmu tímu možnosť jazykového vzdelávania, aby sa mohli naďalej zdokonaľovať a rozvíjať.  S jazykovou školou The Bridge spolupracujeme už niekoľko rokov. Ich služby a práca lektorov sú na vysokej úrovni. Vždy sa snažia vyjsť v ústrety požiadavkám „žiakov“ z našich radov a poskytnúť im kvalitnú jazykovú výučbu.  
Eva Sedničková
Allen & Overy
×