Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Ako jediná jazykovka na Slovensku máme certifikát EAQUALS! Viete, čo to znamená?

Ako jediná jazykovka na Slovensku máme certifikát EAQUALS! Viete, čo to znamená?

Od augusta roku 2020 sa môžeme pýšiť prestížnym ocenením kvality EAQUALS, vďaka ktorému sme sa stali prvou medzinárodne akreditovanou jazykovou školou na Slovensku. Viete však, čo to presne znamená pre našich súčasných a potenciálnych študentov?

EAQUALS vo svete

Eaquals je medzinárodná asociácia založená v roku 1991, ktorá združuje organizácie a školy venujúce sa výučbe akéhokoľvek cudzieho jazyka, nielen angličtiny. Je poradným orgánom pre sekciu jazykov pre Radu Európy a jej úlohou je garantovať kvalitu výučby. Háji tak predovšetkým záujmy študentov, ktorí sa jazyk učia. Medzi jej akreditovaných členov patria jazykové školy a centrá z celého sveta, momentálne z viac ako 30 krajín. Do exkluzívnej spoločnosti k poľským univerzitám aj jazykovým centrám v Nemecku, Francúzsku či Veľkej Británii sa už od roku 2020 pridávame ako jediná jazyková škola na Slovensku.

Dôraz na kvalitu

Ako sa takéto osvedčenie o kvalite dá získať? V rámci akreditačného procesu prechádza škola precíznou internou kontrolou a musí preukázať vysoké medzinárodné štandardy nielen čo sa týka kvalifikácie lektorov a samotnej výučby jazyka, ale aj prostredia, kde výučba prebieha. Schéma kontinuálneho vzdelávania učiteľov musí byť dokázateľne aplikovaná a vyhodnocovaná v praxi a keďže je reálna kvalita výučby cudzieho jazyka ústredným a najdôležitejším bodom inšpekcie, inšpektori si pozrú hodiny všetkých lektorov minimálne jedenkrát.

Dôkladná kontrola

Priamej kontrole u nás predchádzala revízia všetkých strategických a administratívnych dokumentov nevyhnutných k chodu kvalitnej školy. V prvom kroku sme všetky potrebné informácie a dokumenty poskytli tímu EAQUALS na preštudovanie a následne k nám traja inšpektori prišli skontrolovať to, ako aplikujeme obsah dokumentov v praxi. Kontrola trvala celkovo tri dni a dali si naozaj záležať. Súčasťou inšpekcie boli aj fókusové skupiny so študentami, HR, adminom a externými pracovníkmi. Dokonca skontrolovali aj náš prístup k marketingu – overili, či to, čo komunikujeme navonok a našim študentom sľubujeme, je aj naozaj pravda. Bolo dôležité podložiť to a v praxi dokázať pravdivosť informácií poskytnutých inšpekcii v prvej fáze akreditácie – ani na chvíľu neplatilo povestné „papier znesie“.

Nezabúdajme na spätnú väzbu

Ako sa u nás hovorí, pochvala poteší, ale kritika posúva vpred. Inšpektori sa teda venovali aj procesom spätnej väzby, a to nielen od študentov. Kontrolovali možnosti, prostredníctvom ktorých môžu naši študenti, lektori a klienti pripomienkovať výučbový proces či dávať návrhy na jeho zlepšenie. Obrátiť sa so spätnou väzbou môžete tiež priamo na EAQUALS, aj preto je pre nás dôležité k feedbacku pristupovať systematicky a neopomenúť žiadnu z vašich správ.

Lektori pod drobnohľadom

Inšpektori videli tiež všetkých našich učiteľov a zúčastnili sa toľkých lekcií, koľkých len bolo možné. Pozorovaním musel prejsť každý z našich lektorov a nielen to. Skúmané bolo aj nastavenie platov učiteľov, ich odborný rast a výsledky vzdelávania. Posudzovali, či sú platení férovo a aké podmienky im naša škola vytvára pre ich ďalší rozvoj. Pre získanie certifikátu EAQUALS je totiž veľmi dôležitý nielen súčasný stav, ale aj vízia do budúcnosti, a teda to, ako lektori na sebe pracujú, či naďalej rozvíjajú svoje zručnosti vo výučbe a predovšetkým miera, do akej ich v tom jazyková škola podporuje. Dobré školy sa musia neustále posúvať vpred, lebo vo vzdelávaní neexistuje stagnácia, idete buď hore alebo dolu.

Vieme, o čom hovoríme

Naše jazykové centrum sme zakladali ako učiteľky, ktoré učili už dlho a chceli to robiť ešte lepšie, no nenašli školu, ktorá by ich podporila a poskytla im vhodné podmienky. Chceli sme vytvoriť školu, ktorej skutočne záleží na výsledkoch študentov, a teda investuje do svojich lektorov a stará sa o ich rozvoj. Sme radi, že teraz už aj oficiálne patríme medzi školy, ktoré podporujú svojich učiteľov a naozaj vytvárajú prostredie na kvalitné vzdelávanie. Vďaka certifikátu EAQUALS k nám za kvalitou totiž netrafia iba študenti, ale aj ďalší šikovní a vzdelaní lektori, ktorí budú mať takýmto spôsobom zaručené, že škole nielen niečo odovzdajú, ale rovnako od nej v podobe ďalšieho rozvoja dostanú naspäť.

Ako ďalej?

Aby bola zabezpečená stúpajúca kvalita, aj EAQUALS, tak ako ostatné relevantné certifikáty, má svoju obmedzenú platnosť. Po dvoch rokoch od prvej inšpekcie nás preto čaká proces riadeného sebahodnotenia a po uplynutí štyroch rokov od získania certifikátu si zopakujeme dôkladnú inšpekciu, úplne rovnakú, akú sme museli absolvovať po prvýkrát. A keďže my vo vysoko nasadenej latke kvality vzdelávania nemienime ustúpiť, už teraz sa chystáme na to, aby sme certifikáciu nielen znova úspešne absolvovali, ale ešte zvýšili počet získaných bodov.

Vyskúšajte nás aj vy Prihláste sa do niektorého z našich kurzov a zažite kvalitné vzdelávanie na vlastnej koži. Už sa na vás tešíme v The Bridge – škole, kde sa angličtinu naučíte.

×