Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Callanova metóda – zázrak alebo prežitok?

Callanova metóda – zázrak alebo prežitok?

Callanova metóda ako „zázračný“ spôsob, ako si rýchlo osvojiť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, pred pár rokmi naplno prerazila aj medzi slovenskými jazykovkami. Mnohí študenti, ktorí sa na takýto kurz zapíšu, však o ňom často vopred veľa vedia iba to, že by im mal rýchlo a ľahko pomôcť k novonadobudnutým jazykovým zručnostiam. Ako však Callanova metóda vznikla a na čom je založená?

A je to skutočne ten pravý spôsob, vďaka ktorému sa naučíme rýchlo a ľahko po anglicky?

Nič nové pod slnkom

Aj keď u nás ju poznáme iba pár rokov, Callanova metóda v skutočnosti ani zďaleka nie je novou, najmodernejšou metodológiou. Ako jedna z priamych metód vznikla ako moderná alternatíva k metóde prekladu, ktorú v 50-tych rokoch nahradila. V podstate spočíva na teoretických predpokladoch behaviorizmu, teda funguje na princípe stimulov/reakcie/odmien, rovnako ako známy Pavlovov pokus so psami. Callanova metóda to však aplikuje na jazykové vzdelávanie – študent, ktorý správne odpovie, je „odmenený“ súhlasom učiteľa – čím sa posilňuje vhodné „správanie“.

Na prvý pohľad lákavá

Na prvý pohľad výučba funguje presne tak, ako sa cudzí jazyk vyučovať má – učiteľ na hodine nepoužíva materinský jazyk študentov, iba cieľový jazyk a študenti sú teda nútení nielen porozumieť v procese, ale tiež zahodiť zábrany a aj hneď rozprávať. V princípe je to správne, i keď realita je predsa len trochu odlišná.

Ako to teda funguje?

Počas lekcie učiteľ sprevádza študentov sériou predpripravených otázok, na ktoré študenti odpovedajú predpísanou odpoveďou.

Napríklad: „Je stôl dlhší ako dvere? Nie, stôl…nie je dlhší ako dvere, ale je kratší ako dvere.“

Hoci ich odpovede nie sú spontánne – učiteľ i študenti čítajú scenáre ako herci – vďaka tomuto postupu majú pocit, že okamžite rozprávajú po anglicky. Takýmto spôsobom môžete naozaj rýchlo zvládnuť úplné základy jazyka. Tým, že lektori nútia študentov hovoriť a neustále im opravujú výslovnosť, študenti Callanovej metódy rýchlo pochytia 2000 najčastejšie používaných slov a na chvíľku môžu nadobudnúť pocit, že sú na správnej ceste. Ale čo potom?

Nie je rozprávať ako rozprávať

Takýto spôsob výučby nie je len na prvý pohľad atraktívny, ale pre študentov tiež často únavný. Obmedzuje totiž akúkoľvek flexibilitu kreatívneho myslenia, ktorú pri rozprávaní cudzím jazykom určite potrebujeme. Opakovať veľa viet vytrhnutých z kontextu nemôže nikdy viesť ku skutočným komunikačným schopnostiam, pokiaľ sa len neocitnete v identickej situácii, s akou ste sa stretli v predpísanom scenári na hodine. „Koľko stojí zmrzlina? Zmrzlina stojí viac ako zákusok.“ Všetci dobre vieme, že takto to v skutočnom živote naozaj nechodí a so „slovníčkovou angličtinou“ ďaleko nezájdeme.

Práve preto Callanova metóda nabrala prvých odporcov už pomerne krátko po svojom vzniku, v roku 1959, kedy Noam Chomsky svojou zničujúcou recenziou efektívne poslal podobné metodiky do starého železa. Dvere sa, naopak, otvorili jemnejším, „komunikatívnejším“ metodológiám, založeným na skutočnej komunikácii.

Na Slovensku obľúbená

Aj keď sa už dávno ukázalo, že Callanova metóda obrazne patrí medzi dinosaury, na Slovensku stále nájdete množstvo škôl, ktoré ju ponúkajú, a to za veľmi výhodné ceny. Prečo je to tak, ak by efektívne nefungovala? Všimnite si, že tieto jazykovky výučbu touto metódou väčšinou ponúkajú iba na úrovni „začiatočník“ – je to práve preto, o čom sme hovorili už vyššie. Prvých 2000 slovíčok sa na vás rýchlo nalepí, no potom je to už ťažšie. Tak isto je to aj s prípravou lektorov, ktorí touto metódou vyučujú. „Učiť Callanovou metódou“ je totiž veľmi jednoduché: Lektori v podstate nemusia mať žiadnu kvalifikáciu na vyučovanie angličtiny – tréning lektora výučby Callanovou metódou trvá len jeden týždeň! A keďže všetky lekcie sú vopred napísané v podobe scenára, nie je potrebná ani ďalšia príprava pred hodinou a dokonca ani znalosť gramatiky.

Rýchlokurz geniality? Kdeže!

Dnes už všetci vieme, že získavanie kvalitných komunikačných zručností je dôležité a nie je vôbec jednoduché. Žiadna jedna „zázračná“ metóda vás jazyk nenaučí z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac. Medzi pedagógmi aj andragógmi preto hovoríme, že žijeme v post-metodickej dobe a do popredia sa dostáva tzv. eklektická metóda založená na jednoduchom princípe, ktorý si však vyžaduje množstvo skúseností – vyberáme rôzne metódy a prístupy k výučbe tak, aby sme rešpektovali potreby študenta. Tak ako sa lekárom, právnikom či ekonómom nestávame ani za týždeň ani za mesiac, aj práca učiteľa si vyžaduje teoretické vedomosti a prax. Učiteľ, ktorý učeniu a učeniu sa rozumie, vám napokon ušetrí veľa času, energie a aj peňazí. Nikomu sa predsa nechce donekonečna začínať od nuly.

Učte sa spolu s nami

Jazyk dnes už vieme učiť zaujímavo, kreatívne, s využívaním a trénovaním zručností, ktoré v 21. storočí skutočne potrebujeme. Dobre nastavený kurz angličtiny sa vám do istej miery prispôsobí, pomôže vám zlepšiť sa v tímovej práci, prezentačných zručnostiach, kritickom myslení, podporí našu kreativitu a v neposlednom rade komunikačné zručnosti. Budeme radi, ak na túto cestu vykročíte spolu s nami.

Pozrite si naše kurzy so skúsenými lektormi, ktorí vám pomôžu prekonať akékoľvek nástrahy cudzieho jazyka.

×