Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Slovak Ventures: Angličtinárom okrem učebníc ponúkame aj ukážkové hodiny a pomoc so školským vzdelávacím programom.

Slovak Ventures: Angličtinárom okrem učebníc ponúkame aj ukážkové hodiny a pomoc so školským vzdelávacím programom.

Môžete sa stručne predstaviť a poskytnúť prehľad o vašej spoločnosti alebo organizácii?

Sme spoločnosť, ktorej portfólio zahŕňa kompletný sortiment materiálov na výučbu angličtiny od vydavateľstva Pearson, ako aj ďalších významných vydavateľstiev ELT, hry na výučbu angličtiny a Pearson English Readers. Naše služby a produkty ponúkame na našej webovej stránke www.venturesbooks.sk.

Čo vás motivovalo k účasti na našej konferencii HLT.digial?           

Predstavenie noviniek, ktoré prinášame do ELT a služieb, ktoré ponúkame učiteľom a študentom. Učitelia si môžu prezrieť nové tituly učebníc pre základné školy a nižšie stredné školy, a zoznámiť sa lepšie s našimi službami distribúcie učebníc.

Môžete sa podeliť o nejaké jedinečné vlastnosti alebo výhody, ktorými sa vaša ponuka odlišuje od ostatných na trhu?                                                                                                                                                

Sú to pravidelné metodické rady pre učiteľov a žiakov, súťaže pre školy, testy úrovne a pokroku, hromadné dodávky učebníc a bonusový program. Naše učebnice a publikácie skracujú čas potrebný na prípravu vyučovacích hodín, ale zároveň ju zefektívňujú nielen z hľadiska obsahu a digitálnych nástrojov, ale najmä aktuálnych a inšpiratívnych tém, ktoré učebnice Pearson ponúkajú. Učitelia sa môžu tešiť na nové tituly My Disney Stars and Heroes (pre ZŠ) a iSucceed in English (pre nižšie stredné školy). Tiež ponúkame bezplatné vzorky a kupón na 10 % zľavu na konferenciu na tituly Pearson, Pearson English Readers a vzdelávacie hry.

Akým spôsobom vaša spoločnosť inovuje v oblasti vzdelávania v anglickom jazyku?

Ponúkame širokú škálu moderných digitálnych nástrojov a možnosť využitia umelej inteligencie vo vyučovacom procese. Pripravujeme tipy na vyučovanie a tiež sú pre učiteľov k dispozícii metodické semináre a webové semináre, vzorové hodiny a školenia na efektívne využívanie digitálnych technológií. Ponúkame semináre na školách, pilotovanie učebníc, bezplatné vzorky, ukážkové hodiny a pomoc so školským vzdelávacím programom (ŠkVP). Veľkej obľube sa teší aj každoročná konferencia EduOnline so zaujímavými hosťami a súťažami pre školy.

Ako môžu záujemcovia z radov pedagógov zostať s vami v kontakte po skončení konferencie?

Naše kontaktné informácie nájdu v materiáloch, ktoré ponúkame v našom stánku, alebo na našej webovej stránke: www.venturesbooks.sk a všetky ich otázky radi prediskutujeme osobne v našom stánku 😊.

Na otázky odpovedala Judita Tóthová, ELT konzultantka spoločnosti Slovak Ventures z Nitry, ktorá je výhradným zastúpením PEARSON ELT SK

×