Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Simon Marshall: Učitelia a žiaci sú pre vzdelávanie najdôležitejší

Simon Marshall: Učitelia a žiaci sú pre vzdelávanie najdôležitejší

Mohli by ste nám stručne predstaviť svoje vzdelanie a odborné znalosti?

Učím od druhej polovice sedemdesiatych rokov a od začiatku osemdesiatych rokov sa venujem vzdelávaniu/rozvoju učiteľov. Pôsobil som v Spojenom kráľovstve aj v zahraničí. Mal som to šťastie pracovať v International House v Hastingse aj v Pilgrims v Canterbury, ktoré sa výrazne angažovali v oblasti humanistického vyučovania. Zastával som aj akademické riadiace funkcie a intenzívne som sa podieľal na školeniach CELTA/DELTA a tiež na navrhovaní a vedení kurzov pre učiteľov, ktorých angličtina nie je materinským jazykom.

Aké sú hlavné poznatky alebo myšlienky, ktoré chcete počas svojej prednášky sprostredkovať, a aký prínos podľa vás budú mať pre poslucháčov?

To, že najdôležitejším materiálom na vyučovacích hodinách sú učitelia a žiaci. Na to, aby boli hodiny efektívne, sa nemusíte spoliehať na technológie.

Spomeniete si na nejaký obzvlášť nezabudnuteľný zážitok súvisiaci s vyučovaním alebo odbornou prípravou, ktorý vo vás zanechal trvalý dojem?

Keď som začínal a prišiel sa na mňa pozrieť John Haycraft, zakladateľ a generálny riaditeľ International House, bol som neuveriteľne nervózny. Jeho nadšenie, empatia a dobrá vôľa boli vždy mojím vzorom.

Kto alebo čo vás na vašej profesionálnej ceste významne ovplyvnilo alebo inšpirovalo?

Celý rad kolegov, najmä v IH Hastings a Pilgrims. Adrian Underhill sa v IH Hastings ukázal ako kreatívny a inšpiratívny riaditeľ pre odbornú prípravu a Mario Rinvolucri a John Morgan boli zase mimoriadne podnetnými a vplyvnými kolegami v Pilgrims. Knihy Alana Maleyho boli vždy zdrojom úžasne tvorivých materiálov a knihy Roda Bolitha a Briana Tomlinsona „Discover English“ mi ukázali, že sa o gramatike dá naučiť veľa aj bez toho, aby ste sa dusili záhadnou terminológiou. A tiež si myslím, že myslenie a písanie Earla Stevicka a Caleba Gattegna sú nevyhnutnosťou pre každého, kto sa o humanistické vyučovanie jazyka skutočne zaujíma.

Máte nejaké projekty alebo koníčky, ktoré prispievajú k vášmu širšiemu chápaniu vyučovania/učenia?

Dlhodobé záujmy o etymológiu, filozofiu, psychológiu a fyzickú kondíciu mi boli vždy dobrým podnetom.

×