Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Mark Andrews

Mark Andrews

BIO

Mark Andrews pôsobil 15 rokov ako školiteľ učiteľov a lektorov na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti v Maďarsku na Katedre aplikovanej lingvistiky (anglický jazyk), predtým učil v Nemeckej demokratickej republike, Československu a Českej republike.  Už 40 rokov žije a pracuje v strednej a východnej Európe, z toho 12 rokov ako metodik ELT a poradca British Council. Šesť rokov sa podieľal na jazykovom a kultúrnom projekte s učiteľmi stredných škôl v Maďarsku, ktorého výsledkom bola učebnica pre tínedžerov Zoom In.

Päť rokov bol koordinátorom IATEFL Hungary Culture and Literature Special Interest Group a je veľkým podporovateľom združení učiteľov v regióne strednej a východnej Európy. Desať rokov pracoval pre SOL (Sharing One Language) v Devone a v tomto regióne ako tréner učiteľov a lektorov, lektor na študentských kurzoch a tvorca kurzov a materiálov. V súčasnosti pracuje na voľnej nohe a v poslednom roku vedie týždenné kurzy pre tínedžerov v rakúskych školách pre organizáciu English in Action. Veľmi rád chodí na Slovensko a spoluorganizoval štyri letné tábory v Čadci, Starej Turej a Šamoríne na lodi na Dunaji.

Workshop: Čo sa deje tu a teraz a ako to vniesť do vyučovania cudzieho jazyka

V triedach vždy existuje napätie medzi plánom a dostatočným priestorom. No ak v triede ponecháme priestor pre to, čo je v nás momentálne živé, môže sa to stať jednou z rozhodujúcich premenných, ktorá zaistí, že sa študenti budú do procesu učenia zapájať, a to aj vďaka tomu, že budú čerpať z vlastných skúseností z okolitého sveta a že získajú dostatok priestoru na to, aby tieto skúsenosti mohli preskúmať. Na workshope sa pozrieme na spôsoby, ako to dosiahnuť, pričom budeme súčasne rozvíjať úroveň angličtiny u študentov a skutočne využívať aktuálne dianie vo svete.

×