Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

CLIL v kontexte globálneho vzdelávania s Judit Fehér

Ak je cieľom škôl pripraviť žiakov na reálny život, musia uprednostniť výučbu udržateľnosti, kritického myslenia a empatie. Sú dôležité na to, aby boli študenti pripravení čeliť zmenám klímy, populizmu, falošným správam, nerovnosti a zložitosti moderného sveta. Vyučovanie o týchto dôležitých globálnych témach cez cudzí jazyk a s pomocou CLIL je predmetom intenzívneho 5-dňového kurzu pre učiteľov žiakov vo veku 11+.
Judit Fehér

Trvanie

1 týždeň 25x60min

Rozvrh

29.7.-3.8.2024

Forma

skupinova výučba prezenčne

Počet účastníkov

max. 12 účastníkov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Pondelok až Sobota

Vzdelávacie centrum Zaježová
Termín
29.07.2024 - 03.08.2024

O kurze

5-dňový intenzívny kurz CLIL v kontexte jazykového vzdelávania ponúka účastníkom jedinečnú príležitosť preskúmať prepojenie metodiky CLIL a globálnych problémov prostredníctvom praktických vyučovacích postupov. Je vhodný pre tých, ktorí sa chcú s princípmi CLIL (Content and Language Integrated Learning) zoznámiť, ale aj pre takých, ktorí už tieto postupy poznajú a používajú.

Počas programu sa účastníci ponoria do celého radu aktivít, ktorých cieľom je prehĺbiť ich pochopenie rámca CLIL. Aké zásady využíva, ako plánovať fázy a postupy vyučovacej hodiny, vedenej v rámci CLIL. Ako navrhnúť vzdelávací projekt, vedený metódou CLIL, čo je potrebné na jeho úspešnú realizáciu. Metodika CLIL bude na tomto kurze úzko prepojená s aktuálnymi výzvami globálneho a teda  interkulturálneho vzdelávania. Naučíme sa teoretické východiská a spoločne budeme vytvárať praktické ukážky ako začleniť obsah, súvisiaci s globálnym vzdelávaním, do svojich CLIL vyučovacích hodín.

Súčasťou kurzu bude veľa praktických cvičení ako CLIL a témy globálneho vzdelávania podať pútavým a zmysluplným spôsobom. Ako využiť výučbu iných predmetov na rozvoj anglického jazyka a ako naopak cez hodiny angličtiny podporiť vzdelávanie v rôznych iných. Čaká vás veľká porcia moderných interaktívnych postupov vo výučbe, vďaka ktorým budú vaši žiaci vnímať vzdelávanie ako dobrodružstvo. Práve CLIL prístup spojený s témami globálneho vzdelávania pripraví vašich žiakov na poznanie dnešnej zložitej reality najlepšie.

 

Pre koho je kurz určený

Pre učiteľov žiakov vo veku 11+, ktorí sa snažia obohatiť svoje vyučovanie o zmysluplné témy, ktoré sú aktuálne v globálnom meradle. Chcú pritom aktívne používať metodiku CLIL a uplatňovať nástroje a stratégie zážitkového a interaktívneho učenia v svojich triedach.

Čo získate?

 • Vedomosti o princípoch a postupoch plánovania hodín CLIL
 • Námety a tipy ako pripraviť hodiny CLIL s témami relevantnými pre globálne vzdelávanie
 • Kompetencie vytvárať vyučovacie procesy, ktoré rozvíjajú myslenie žiakov pri osvojovaní si obsahu súvisiaceho s globálnym vzdelávaním
 • Vhľad do tém globálneho vzdelávania a kritického myslenia
 • Schopnosť zaradiť do svojich hodín praktické interaktívne a zmysluplné aktivity na lepšie pochopenie sveta, v ktorom žijeme
 • Skúsenosti s úlohou účastníkov v interaktívnych aktivitách
 • Zručnosť uplatňovania nástrojov a stratégií zážitkového a interaktívneho učenia
 • Množstvo ďalších moderných nástrojov, ktoré možno okamžite využiť vo formálnom vyučovaní
 • Týždeň strávený s podobne naladenými kolegami v krásnom prostredí ekologického centra v Záježovej

 

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS a doteraz sme na Slovensku jediní. EAQUALS je garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.

 

V The Bridge vás očakáva

V The Bridge vás čaká európska kvalita. Medzinárodné akreditácie EAQUALS, EMCC a spolupráca s TrackTest. eu robia z našej školy miesto, kde kvalita výučby je na prvom mieste. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Spolu s kurzom získate tiež prístup ku našej výborne vybavenej knižnici, ku workshopom, webinárom a mnohým bezplatným aktivitám, ktoré pre vás robíme.

Lektor

Judit Fehér

Judit je skúsená učiteľka na voľnej nohe, školiteľka a autorka materiálov. Ako školiteľka spolupracovala s renomovanými inštitúciami, ako sú napríklad Pilgrims a British Study Centres. Medzi Juditine hlavné oblasti záujmu patrí CLIL, PBL, písanie materiálov a kreativita a je všeobecne uznávaná ako popredná odborníčka v týchto oblastiach. Jej učebné materiály, ktoré sú určené predovšetkým pre študentov stredných škôl, sú všeobecne oceňované pre svoj pútavý obsah a podporu vzdelávania sa študentov. Judit vydala aj viacero publikácií, vrátane vysoko cenenej knihy Creative Resources (spoluautorka Bonnie Tsai) a publikácie The Sea! The Sea! Sustainable Development Goal 14 in a CLIL Process. Vďaka svojim rozsiahlym znalostiam a skúsenostiam je Judit vyhľadávanou odborníčkou v oblasti vzdelávania.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 3 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • Ubytovanie a plná penzia
 • Individuálny mentoring 3x60min
 • 10 x Individuálne konzultácie s lektorom

Basic

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 3 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • Ubytovanie a plná penzia
 • ---
 • ---
880 €
Kúpiť kurz

Premium

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 3 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • Ubytovanie a plná penzia
 • Individuálny mentoring 3x60min
 • ---
1135 €
Kúpiť kurz

Executive

 • 25 hodín interaktívnych workshopov
 • Vstupné a výstupné testovanie
 • Kompletný študijný materiál
 • Certifikát The Bridge
 • 3 x Koučing pre osobný a profesionálny rozvoj
 • Ubytovanie a plná penzia
 • Individuálny mentoring 3x60min
 • 10 x Individuálne konzultácie s lektorom
1685 €
Kúpiť kurz

Referencia

Mikeove trénerské skúsenosti sú skutočne neoceniteľné. Praktický prístup kurzu, najmä možnosť pracovať so skutočnými klientmi, kurz výrazne obohatili, tomu sa teoretické štúdium jednoducho nevyrovná. Táto praktická skúsenosť bola mimoriadne obohacujúca. Okrem toho si veľmi cením holistický pohľad kurzu na koučovanie. Nie je to len o získaní techník, ale tréneri skutočne kladú dôraz na pochopenie širšieho kontextu a psychologických faktorov, ktoré prispievajú k účinnému koučovaniu.
Lucia Haászová
študentka
×