Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Beginners in the mornings online

Tento kurz je skvelou voľbou pre tých, ktorí s angličtinou začínajú a majú len minimálne, resp. žiadne skúsenosti s anglickým jazykom. Budete sa učiť základné frázy, slovnú zásobu, gramatiku aj správnu výslovnosť, ktorá je pre porozumenie a komunikáciu v anglickom jazyku dôležitá.
Lucia Matejovie

Trvanie

16 týždňov 32 x 60min

Rozvrh

Pondelok a Streda 7:30 - 8:30

Forma

skupinová výučba online Zoom

Počet účastníkov

6 - 8 študentov

Úroveň

Prehľad dostupných termínov

Výber konkrétneho termínu zadávate až v nákupnom košíku

Pondelok a Streda

7:30 - 8:30
1. semester
25.09.2023 - 31.01.2024
2. semester
12.02.2024 - 10.06.2024

O kurze

Tento kurz vám poskytne pevné základy angličtiny. S podporou skúseného lektora získate správne návyky, budete si rozvíjať komunikačné schopnosti a zlepšovať sa v angličtine postupne, podľa vašich schopností a potrieb. 

Pôjdete od začiatku, krok za krokom, aby ste mali naozaj dobre základy, na ktorých sa vám ľahko bude stavať. Budete sa učiť čítať, počúvať a hlavne rozprávať.  Budeme sa veľa rozprávať – o rodine, o práci, o dovolenke, o vašich záľubách. Naučíte sa napísať krátky email alebo si prečítať jednoduchý článok na internete. Budete sa učiť základné konverzačné vzorce, ako sa predstaviť, požiadať o informácie a ako vyjadriť jednoduché potreby v každodenných situáciách. Postupne budete získavať schopnosť vyjadrovať sa a porozumieť komunikácii v anglickom jazyku.

Pomôžeme vám nájsť si svoj vlastný efektívny spôsob učenia sa jazyka. Mať správne návyky a stratégie od začiatku výučby vám zaručí, že angličtinu naozaj zvládnete aj na vyšších jazykových úrovniach.

 

Pre koho je kurz určený

Kurz „Beginners in the mornings online“ je určený pre úplných začiatočníkov v angličtine. Je skvelou voľbou pre tých, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne predchádzajúce skúsenosti s anglickým jazykom. Tento kurz vás pripraví na zvládnutie jednoduchých konverzácií a nastaví vám základy vo všetkých jazykových zručnostiach: v čítaní, hovorení, počúvaní a písaní.

Čo získate?

 • Porozumenie a schopnosť reagovať v základných situáciách
 • Zvládnutie jednoduchých konverzácií v reštaurácií, na letisku, v hoteli 
 • Zručnosť napísať základný e-mail
 • Základy všetkých jazykových zručností s dôrazom na rozprávanie
 • Vzájomnú motiváciu a podporu v skupine rovnakých začiatočníkov ako ste vy
 • Vysokú mieru interakcie a príležitostí hovoriť v malej skupine do 8 študentov
 • Štruktúrovaný proces skupinovej výučby s individuálnym prístupom
 • Časovo efektívnu online výučbu s plnohodnotne využitými 60 minútami
 • Certifikát o absolvovaní kurzu od medzinárodne akreditovanej jazykovej školy
 • Priebežnú spätnú väzbu od lektora a na mieru šité odporúčania pre ďalšie štúdium
 • Individuálny osobný pohovor s lektorom na záver kurzu

Sme medzinárodne akreditovaní

V roku 2020 sme ako prvá jazyková škola na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu od EAQUALS, doteraz sme na Slovensku jediní. Eaquals je:

 • Garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí.
 • Ekvivalentom ku certifikácii British Council Accreditation a UK English.
 • Poradným orgánom  Rady Európy v otázke vzdelávania v oblasti cudzích jazykov.

V The Bridge vás očakáva

Na Slovensku sme prvou a doteraz jedinou jazykovou školou s akreditáciou renomovanej inštitúcie EQUALS. Náš prístup k výučbe vychádza z komunikatívnej metódy so silnou orientáciou na študenta. U nás nájdete individuálny prístup aj v skupinových kurzoch. Začína osobnou vstupnou konzultáciou a kvalitným testovaním. Pokračuje jasným študijným plánom, priebežným hodnotením progresu a končí osobnou spätnou väzbou lektora študentovi.

U nás pracuje medzinárodný tím vysokoškolsky vzdelaných profesionálov certifikovaných na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka. Náš interný hodnotiaci systém pre lektorov spĺňa náročné štandardy Cambridge English Teaching Framework. V The Bridge si lektori neustále rozvíjajú odbornosť vďaka unikátnemu vzdelávaciemu systému, vedenému medzinárodne uznávanými mentormi jazykového vzdelávania.

V The Bridge vás naučíme nielen angličtinu, ale aj návod na to, ako sa ju správne učiť. Pri výučbe sa budete cítiť príjemne, nebudete zbytočne strácať čas pri nudných a neefektívnych cvičeniach, ktoré sa donekonečna opakujú. Spolu s kurzom získate tiež prístup k výborne vybavenej knižnici a ďalším bezplatným aktivitám, workshopom a webinárom. Pomocou nich si môžete testovať a posúvať svoje jazykové zručnosti aj mimo kurzov.

Lektor

Lucia Matejovie

Lucia pochádza z Liptovského Mikuláša. Študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor ´britské a americké štúdiá´. Od vysokej školy vyučuje angličtinu, stredoškolákov, aj dospelých na Slovensku a v Taliansku. Za svoje najsilnejšie osobnostné stránky považuje trpezlivosť, láskavosť a prispôsobivosť. Ako milovníčka jazykov vie, že učenie sa jazyka je beh na dlhé trate. Na svojich hodinách sa snaží študentov motivovať, viesť k autonómnosti a naučiť ich, ako sa učiť.

Miluje prírodu, tanec, Netflix a nepohrdne ani chutným jedlom.

Cena

Pre všetkých naších klientov poskytujeme služby

 • Typológia študenta
 • Analýza potrieb študenta
 • Priestor na samoštúdium a knižnica
 • Občerstvenie počas trvania kurzu
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min

Basic

32x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
389 €
Kúpit kurz

Premium

32x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • ---
459 €
Kúpit kurz

Executive

32x60min
16 týždňov
 • Vstupné/výstupné testovanie
 • Osobné hodnotenie lektora
 • Kompletné učebné materiály
 • Certifikát The Bridge
 • Individuálna lektorská podpora
 • Jazykový koučing 2x50min
 • Individuálne hodiny s lektorom 10x60min
889 €
Kúpit kurz

Referencia

Mikeove trénerské skúsenosti sú skutočne neoceniteľné. Praktický prístup kurzu, najmä možnosť pracovať so skutočnými klientmi, kurz výrazne obohatili, tomu sa teoretické štúdium jednoducho nevyrovná. Táto praktická skúsenosť bola mimoriadne obohacujúca. Okrem toho si veľmi cením holistický pohľad kurzu na koučovanie. Nie je to len o získaní techník, ale tréneri skutočne kladú dôraz na pochopenie širšieho kontextu a psychologických faktorov, ktoré prispievajú k účinnému koučovaniu.
Lucia Haászová
študentka
×