Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Hravá angličtina pre deti v The Bridge – kurzy plné zábavy, ktoré zbúrajú všetky jazykové bariéry

Hravá angličtina pre deti v The Bridge – kurzy plné zábavy, ktoré zbúrajú všetky jazykové bariéry

Dnes sa už nestačí naučiť len čítať, písať či počítať. Spolu s digitálnymi zručnosťami pribudli k základnému vzdelaniu aj cudzie jazyky, medzi ktorými angličtina jednoznačne vedie. Angličtina je pre deti dôležitou súčasťou ich vzdelania. Bez týchto zručností 21. storočia v súčasnosti už sotva niekto úspešne vyštuduje alebo sa zamestná. Angličtina sa stala komunikačným jazykom pre vedu, obchod aj média. Prečítajte si viac o tom, ako sa angličtina učí u nás v The Bridge. Viac vám o našich šikovných deťoch v kurzoch angličtiny a učení prezradia naši lektori Sam, Katie a Luis.

„Zvládnuť angličtinu čo najskôr je pre deti nesporná výhoda, je predsa jedným zo základných predpokladov k ďalšiemu štúdiu a dobrej práci.“

Sam

Kurzy, ktoré vašim deťom otvoria dvere do sveta

Angličtina je nástroj, ktorý si deti potrebujú osvojiť tak, aby ho bez problémov mohli kedykoľvek použiť v reálnych životných situáciách. V našich kurzoch a letných táboroch učia kvalifikovaní zahraniční lektori a lektorky a snažíme sa, aby deti rozvíjali svoje zručnosti komplexne a čo možno najviac v praxi.

„Snažím sa deti naučiť slovnú zásobu napríklad o jedle, pití, zvieratách, domácich predmetoch, predložkách a prírode, proste o veciach, ktoré môžu vidieť v každodennom živote a ktoré poznajú. Je dôležité, aby sa deti učili v kontakte s realitou. Aby si vedeli predstaviť čo sa učia a mohli to použiť čo najskôr v praxi.“

Katie

Angličtina pre deti v The Bridge nie je školský predmet, ktorý sa majú “naučiť”. U nás deti angličtinu od začiatku používajú ako komunikačný jazyk, teda aj ako prostriedok na získavanie nových informácií z oblastí, ktoré ich prirodzene zaujímajú a bavia ich.

„Je dôležité, aby sa deti učili veci, ktoré ich zaujímajú, pretože majú tendenciu lepšie si tieto veci pamätať. Rovnako dôležité je učiť v súvislostiach aj gramatiku a slovnú zásobu. Chceme, aby sa deti od začiatku učili hovoriť gramaticky správne a boli tak schopné komunikovať presne to, čo komunikovať chcú.“

Luis

Ako u nás vyzerajú lekcie angličtiny?

Medzi našich lektorov patria anglicky hovoriaci učitelia z celého sveta. Obsah ich hodín nie je zameraný iba na angličtinu ako cudzí jazyk, ale aj na zaujímavé témy z rôznych oblastí.

„Snažím sa deti naučiť zaujímavé fakty z rôznych oblastí a vytvárať priestor tak priestor, kde aktívne využívajú angličtinu. Veľa pracujem s obsahom a ak sa aj deti už niektoré z týchto vecí naučili v škole, zopakujú si ich znovu, tentokrát však v angličtine, čo dáva celej veci iný rozmer.“

Luis

Deti sa popri aktívnej komunikácii v angličtine učia napríklad základy matematiky, prírodných vied, alebo pracujú v tvorivých dieľnach. Učia sa nielen čísla či špecifické slovíčka, ale aj v angličtine rozmýšľať. Tvorivé dielne nie sú pre deti iba zábava, ale okrem komunikácie trénujú aj spoluprácu a kreativitu.

„Veľa využívam umenie a tvorenie, pretože umožňuje učiť sa nové slová v praxi. Zefektívňuje to učenie na rôznych úrovniach – deti baví aktivita, a teda pri nej vydržia dlhšie. Kým to či ono nakreslia alebo vyrobia, stretnú sa so slovíčkami opakovane v krátkom čase a celkovo to je niečo, čo ich teší a radi to budú robiť zas.“

Katie

Kreatívne hravé učenie

Dôležité je, aby deti učenie bavilo a robili ho s radosťou nielen v škole, ale aj aj doma. S cudzím jazykom sa ich snažíme zoznámiť atraktívnym spôsobom, vďaka ktorému ich bude prirodzene zaujímať. Z vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že keď deti výučba baví, tak si radi pustia video, otvoria knižku, alebo si zaspievajú pesničku aj doma.

„Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa deti pri učení zabávali a tešili sa z úspechov, preto nepodceňujem silu pochvaly a povzbudenia.“

Katie

Odbornosť a radosť z učenia

Všetci naši lektori sú kvalifikovaní a skúsení učitelia, ktorých práca baví a robia ju radi. Pri výučbe používajú rôzne osvedčené metódy, ktoré vyberajú s ohľadom na požiadavky a individuálne potreby detí.

„Rada učím deti, pretože je to pre mňa príležitosť spoznať svet inak. Deti majú inú optiku a podľa mňa výborný a nie vždy docenený humor, počas vyučovania sa neraz nájdu vtipné momenty. Je to náročné, ale aj obohacujúce.“

Katie

„Páči sa mi, aké otvorené sú ich mysle, má to významný vplyv na proces učenia sa. Tým, čo chcú a teší ich učenie, to ide ľahšie.“

Luis

„Deti učím veľmi rada. Mám rada ich úprimnosť, schopnosť rýchlo sa učiť a prirodzenú schopnosť prispôsobovať sa novým veciam. Je s nimi nielen zábava, ale zároveň je každý deň výzvou, a to pomáha rozvíjať sa aj mne.“

Sam

Chceli by ste, aby aj vaše deti zažili svoje vlastné anglické dobrodružstvo? Pozrite si naše kurzy angličtiny pre deti alebo ponuku prezenčných a online letných táborov Safari Camp.

×