Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Emma Wyatt: Nikdy nie je neskoro naučiť sa čokoľvek.

Emma Wyatt: Nikdy nie je neskoro naučiť sa čokoľvek.

Prezradíte nám niečo o vašom vzdelaní a odborných znalostiach?

Učím už takmer jedenásť rokov a za ten čas som učila množstvo študentov v rôznom veku, pochádzajúcich z rôznych prostredí, s rôznymi cieľmi a úrovňami angličtiny. Mala som to potešenie učiť vo viacerých krajinách, vrátane viacjazyčných tried vo Veľkej Británii. V strednej Európe som už takmer osem rokov, takže mám celkom dobrú predstavu o tom, ako slovanským národom komplikuje ich materinský jazyk osvojovanie angličtiny.

Po tom, čo som absolvovala kurz Coaching Practitioner v The Bridge, som sa vďaka novým skúsenostiam jazykového kouča zlepšila aj v tom, ako pomôcť študentom identifikovať malé a zvládnuteľné kroky, ktoré sú potrebné na to, aby sa naďalej zlepšovali a dostali sa tam, kam nakoniec chcú. Zároveň som sa im naučila pomáhať pri nachádzaní a udržiavaní si motivácie k učeniu – keď vidia, aký pokrok robia, a uvedomujú si, že môžu dosiahnuť to, čo chcú, bez ohľadu na to, ako náročné sa to môže zdať na začiatku.

Aké sú hlavné poznatky alebo myšlienky, ktoré chcete počas svojej prednášky sprostredkovať, a aký prínos podľa vás budú mať pre poslucháčov?     

V predchádzajúcich jazykových školách, kde som pracovala, som našla úžasných kolegov a tiež viacero skvelých zamestnávateľov. Nakoniec som však cítila, že mi stále niečo chýba, a tak som sa nakoniec rozhodla posunúť ďalej. Uvedomila som si, že moje základné hodnoty sa v konečnom dôsledku nezhodovali s hodnotami miest, kde som pracovala. Teraz, keď poznám a chápem svoje vlastné hodnoty, môžem zaistiť, aby boli súčasťou môjho každodenného pracovného života, vďaka čomu budem spokojnejšia a šťastnejšia.

Cieľom mojej prednášky je pomôcť účastníkom identifikovať ich základné hodnoty, to, čo ich motivuje a núti ich ráno vstať a robiť svoju prácu, vrátane toho, čo ich vôbec priviedlo k učiteľstvu a vzdelávaniu. Potom budú diskutovať o tom, ako dosiahnuť, aby tieto základné hodnoty boli aj naďalej súčasťou ich každodennej práce, aby im pomohli naďalej sa radovať z toho, čo robia.

Spomeniete si na nejaký obzvlášť nezabudnuteľný zážitok súvisiaci s vyučovaním alebo odbornou prípravou, ktorý vo vás zanechal trvalý dojem?

Vybrať si len jeden určujúci moment v mojej doterajšej učiteľskej kariére je náročné. Myslím, že to, čo ma v mojej práci napĺňa, nie sú veľké momenty, ale tie malé; keď vidím, ako študent zrazu pochopí niečo, s čím predtým zápasil, keď prvýkrát správne použije nové slovo/výraz/gramatickú štruktúru a vidím, ako sa jeho výraz tváre mení z neistoty, keď to skúša, na šťastie, keď si uvedomí, že to povedal správne, a keď si ja sama uvedomím vlastné zlepšenie mojich schopností ako učiteľa.

Kto alebo čo vás významne ovplyvnilo alebo inšpirovalo na vašej profesionálnej ceste?

Aj tu je veľmi ťažké určiť jeden významný vplyv. Počas uplynulých rokov som mala tú česť pracovať s niektorými neuveriteľnými učiteľmi a pre niektorých inšpiratívnych šéfov či riaditeľov. Ochota kolegov pomôcť mi ako novému učiteľovi, poskytnutie materiálov a vysvetlenie aktivít, povzbudenie riaditeľov skúšať nové veci a podpora pri objavovaní nových aspektov kariéry v oblasti vzdelávania, príležitosti, ktoré som mala a ktoré som si nikdy nepredstavovala ako súčasť výučby TEFL, keď som sa prvýkrát prihlásila na kurz CELTA, a, samozrejme, môj priateľ, ktorý ma dotlačil k tomu, aby som sa na kurz vôbec prihlásila. Všetky tieto veci boli pre moju profesionálnu cestu veľmi dôležité.

Máte nejaké projekty alebo koníčky, ktoré prispievajú k vášmu širšiemu chápaniu vyučovania a učenia?

Myslím, že moja vlastná otvorenosť a ochota skúšať nové veci, začať nové koníčky, spoznávať nových ľudí a podobne mi pomohli pri podporovaní mojich študentov v tom, aby robili to isté s angličtinou. Nikdy nie je neskoro naučiť sa čokoľvek a ja sama sa tak snažím žiť. Samozrejme, nie vždy to ide dokonale, ale chcem sa vo svojom živote neustále posúvať vpred a dúfam, že sa to prejaví aj v mojom vyučovaní.

×