Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Čo sa v koučingu zmenilo za posledných 18 mesiacov?

Čo sa v koučingu zmenilo za posledných 18 mesiacov?

Či už pozitívny, negatívny, pandémia mala dopad na celý náš život. Nové nastavenie spoločnosti sa premietlo aj do existujúcich aj nových koučingových potrieb.

Prechod od stratégie cieľ-akcia k dosiahnutiu stavu bytia

Doteraz bol koučing často o rozmieňaní vízie dosiahnutia budúcich úspechov na drobné a o definovaní budúcnosti, ktorú sme si postavili ako cieľ. Ak ho chceme dosiahnuť, treba sa k nemu dopracovať prostredníctvom série akcií či zdolávania zábran a rôznych prekážok.

Doteraz bol koučing často o rozmieňaní vízie dosiahnutia budúcich úspechov na drobné a o definovaní budúcnosti, ktorú sme si postavili ako cieľ. Ak ho chceme dosiahnuť, treba sa k nemu dopracovať prostredníctvom série akcií či zdolávania zábran a rôznych prekážok. 

Úlohou kouča je asistovať pri identifikácii tohto cieľa a prostriedkov na jeho dosiahnutie pomocou reflexie a spätnej väzby. Vďaka nim koučovaný postupne odhalí zdroje, ktoré mu umožnia uskutočniť potrebné kroky k tomu, aby vytýčenú métu naozaj dosiahol. Aj keď to môže byť dobrý prístup, mnoho koučov na vlastnej koži zažilo, že komplexnosť a nestálosť plánov možno jednoducho odložiť nabok alebo si ich rozdeliť na viaceré menšie míľniky. Vo výsledku sa tak viac zameriame na stav svojho bytia, myseľ a samotný proces.

Otázky, ktoré si kladieme:

  • Ako môžem zostať pokojný na neusporiadanom a stresujúcom pracovisku?
  • Ako môžem efektívne fungovať vo svete obrazoviek?
  • Ako mám viesť svoj tím, keď nie sme spolu v jednej miestnosti?
  • Aký rozhodovací proces by som mal využiť v tomto nepredvídateľnom prostredí?

Od vysokého nasadenia až po vnútornú pohodu

Zameranie sa na stav bytia znamená, že prístup k psychologickým zdrojom, iným nastaveniam mysle, postupné získavanie vnútornej motivácie, životné hodnoty, všímavosť a fyzické zdravie sa stávajú čoraz dôležitejšími. Zmena podmienok na pracovisku, prechod na prácu z domu či absencia prítomnosti kolegov viedli k novým výzvam. Zamestnanci, ktorí predtým nemali problém s motiváciou, sa ťažko prispôsobovali tomu, že sú mimo kancelárie, zatiaľ čo tí ostatní si pochvaľovali. Absencia hmatateľných hraníc viedla k nerovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Pre tých ostatných je výzvou už len to, vytrvať v menej predvídateľnom svete a s absenciou vonkajších podnetov nachádzať pôžitok v jednoduchosti.

Menej je viac

Tretí trend je rozšírený najmä medzi podnikateľmi, no do istej miery sa týka nás všetkých. V dôsledku nedávnych udalostí niektorí ľudia okúsili život bez rozptýlenia, na základe ktorého pocítili dosiaľ nevídané potreby. Tieto potreby, nie nevyhnutne nefinančné, sa postupne vyvíjali. Patrí medzi ne napríklad aj potreba byť bližšie k zeleni a prírode, mať vlastnú záhradu (s pracovňou či bez). Aktuálnou menou je čas.

Ľudia chcú mať viac času a menej práce, dosiahnuť spokojnosť v robote alebo svoje pracovné ciele už teraz, nie v ďalekej budúcnosti. Trend sa vyvíja smerom k práci vo svojom vnútri, ktorá môže transformovať vonkajší svet, a volá po tom, aby sme si čas, spomedzi všetkých hodnôt, cenili najvyššie. Tento trend sa začína prejavovať rôznymi spôsobmi.

Zaujala vás téma koučingu? Vyskúšajte náš Akreditovaný kurz: Coaching Practitioner, v ktorom si osvojíte koučingové techniky a získate medzinárodný certifikát.


Viac o autorovi:

Mike Shreeve pôsobí ako kouč a mentor pre manažérov a HR odborníkov, venuje sa vzťahovému koučingu a je certifikovaným lektorom v European Mentoring & Coaching Council. Popri tom sa tiež aktívne venuje koučingu detí s poruchami učenia a vzdelávaniu učiteľov. Mike v minulosti pôsobil ako riaditeľ školy a neskôr ako HR manažér vo viacerých spoločnostiach. Svoje skúsenosti z manažmentu dnes úspešne zúročuje v koučingu a mentoringu. Pre tréningové centrum PILGRIMS pripravil a niekoľko rokov úspešne vedie letné kurzy “Koučovanie s využitím NLP techník pre učiteľov angličtiny” a “Vyučovanie detí s poruchami učenia”.

Medzi jeho najnovšie projekty patrí vzdelávací program pre učiteľov v Etiópii zameraný na zlepšenie koučovacích zručností a spätnej väzby a tiež vzdelávací program pre našich lektorov v The Bridge zameraný na využívanie koučingových techník vo výučbe anglického jazyka.

×