Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Získali sme prestížne ocenenie kvality

Získali sme prestížne ocenenie kvality

The Bridge získal prestížne ocenenie kvality Eaquals. Akreditačná komisia po dôkladnej internej kontrole zaradila The Bridge na zoznam svetových jazykových škôl s akreditáciou EAQUALS. Stali sme tak sa prvou medzinárodne akreditovanou jazykovou školou na Slovensku.

Vďaka patrí aj našim študentom. Je pre nás dôležité učiť ľudí, ktorým na výsledkoch a kvalite vzdelávania záleží. Pochvaly sú pre nás motivujúce a kritika nás posúva vpred.

Poradný orgán Rady Európy

Equals pôsobí ako poradný orgán Rady Európy v otázke vzdelávania v oblasti cudzích jazykov. Odborne spolupracuje s ISO (International Organization for Standardization), ALTE (Association of Language Testers in Europe), JAMOTE (Japan Association for Management of Training and Education a CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education).

Inšpektori zo 14 krajín sveta

Kvalitu jazykových škôl posudzuje medzinárodný tím inšpektorov EAQUALS zo 14 krajín sveta, ktorí sú odborníkmi z rôznych oblastí v rámci jazykového vzdelávania.
Sme radi, že inšpektori okrem iného ocenili kvalitu nášho lektorského tímu, interný vzdelávací systém a systematickú prácu s lektormi. Celkovo prešlo inšpekciou 95% lektorov z nášho tímu a sme pyšní, že náročný štandard splnili úplne všetci bez výhrad.

Britské a medzinárodné certifikáty kvality

Eaquals je garantom kvality jazykového vzdelávania pre školy v medzinárodnom prostredí. Je medzinárodným ekvivalentom k certifikácii British Council Accreditation a UK English, ktoré sú určené pre jazykové školy pôsobiace vo Veľkej Británii.

Tešíme sa, že popri dvom certifikovaných jazykovým školám v Českej republike, piatim v Poľsku, ôsmym vo Francúzsku a deviatim v Nemecku rozšíril The Bridge mapu certifikovaných jazykových škôl aj o Slovensko.

Záverečná správa inšpekčnej komisie je pre nás ocenením našej práce a získaná spätná väzba inšpiráciou poskytovať pre vás ešte kvalitnejšie a efektívnejšie jazykové vzdelávanie.

×