Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Študentka Legal English Martina Lysinová: Majetok nám môžu ukradnúť, zničiť, ale vedomosti sú základ, na ktorom môžeme budovať ďalej.

Študentka Legal English Martina Lysinová: Majetok nám môžu ukradnúť, zničiť, ale vedomosti sú základ, na ktorom môžeme budovať ďalej.

Do you speak Legal English? Hovoríte právnickou angličtinou? Ak nie, chceli by ste? U nás v jazykovej škole The Bridge už viacero rokov ponúkame kurz Legal English práve pre tých, ktorí si potrebujú nielen zlepšiť hovorové vyjadrovanie a gramatiku, ale v súvislosti so svojou profesiou načrieť aj hlbšie do odbornej terminológie. Aby sme vám kurz lepšie predstavili, porozprávali sme sa s viacerými študentmi a študentkami, ktorí náš kurz navštevujú. Ako vnímajú úzko zamerané vzdelávanie? Čo ich baví a čo je pre nich najťažšie? Prečítajte si druhý zo série rozhovorov.

Martina Lysinová vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia sa venovala vymáhaniu pohľadávok a pracovala ako exekútorský koncipient. Od roku 2011 sa venuje advokácii, v súčasnosti je partnerom advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o a špecializuje sa na oblasť rodinného práva, právne služby však poskytuje aj v ostatných oblastiach občianskeho práva. Kurz Legal English u nás v The Bridge navštevuje už takmer dva a pol roka. Ako ho vidí ona?

Prezradíte nám viac o tom, ako sa v práci stretávate s právnym žargónom v angličtine?

Venujem sa rodinnému právu, čiže využívam termíny z tejto oblasti. Keďže rodinné právo je často veľmi emocionálne, nie je ani moja komunikácia s klientami čisto formálna. Klienti často hľadajú vo svojich advokátoch v tejto oblasti práva spriaznenú dušu, ktorá pochopí a vcíti sa do ich problému. Čiže aj komunikácia je v tejto oblasti často osobná, týka sa vzťahov, výchovy detí, hádok, a tak ďalej.

Čo bolo pre vás konečným impulzom, na základe ktorého ste sa prihlásili do kurzu Legal English?

Počas základnej, strednej a vysokej školy bola mojim primárnym cudzím jazykom nemčina. No vzhľadom k tomu, že angličtina sa stala vo veľkej časti sveta základným komunikačným kanálom, bolo nevyhnutné sa tejto skutočnosti prispôsobiť.

Hľadali ste kurzy aj v iných jazykovkách. Prečo ste si vybrali práve ten v The Bridge?

Úprimne, už si to ani presne nepamätám. Googlila som a vaša ponuka ma zrejme zaujala najviac. Bolo to v máji 2020, boli sme od marca v karanténe v dôsledku pandémie COVID a ja som mala pocit, že stagnujem, že potrebujem osobný rozvoj a možno aj pravidelný kontakt s okolitým svetom.

Kurz navštevujete online. Prináša to nejaké výhody? Aké?

Šetrím čas, ktorý by som strávila presúvaním sa na iné miesto.

Viete identifikovať konkrétne oblasti, v ktorých ste sa najviac zlepšili?

Rozumiem a mám odvahu hovoriť.

Už pojem „Právnická angličtina“ znie veľmi vážne, ale skúsili by ste sa zamyslieť, čo vás v rámci kurzu najviac baví?

Jednoznačne flexibilitu, ale tá pramení aj zo vzťahu s mojou lektorkou Michele. Sú dni, ktoré nečakane naberú na obrátkach, počas ktorých musím veľmi flexibilne reagovať na pracovné požiadavky a v rámci tejto online výučby si vieme s Michele jednoducho posunúť naše kurzy, prípadne ich iným spôsobom prispôsobiť danej situácii.

Ďalšia výhoda súvisí s tým, že nie každý deň pracujem z kancelárie. To znamená, že môj kurz angličtiny môže v prípade potreby prebiehať online, nech sa nachádzam kdekoľvek a nemusím len preň cestovať do našich priestorov.

Viete identifikovať konkrétne oblasti, v ktorých ste sa najviac zlepšili?

Myslím, že sa nájde kúsok z každej oblasti, v ktorej som sa vďaka tomuto kurzu zlepšila. Či už je to terminológia, plynulé vyjadrovanie alebo samotné sebavedomie pri práci s týmto jazykom.

Pojem „Právnická angličtina“ znie veľmi vážne, no prezradíte nám predsa len niečo, čo vás v rámci kurzu najviac baví?

Pestrosť aktivít počas hodiny.

Čo je na kurze pre vás najťažšie?

Pamätať si niektoré pojmy.

V čom sa vo vašich očiach najviac líši kurz právnickej angličtiny od bežných kurzov cudzieho jazyka?

V terminológii, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Prečo je podľa vás dobré investovať do vzdelávania?

Vedomosti a skúsenosti sú devízou, o ktorú len tak ľahko neprídeme. Majetok nám môžu ukradnúť, zničiť. Keď však budeme vedieť a mať skúsenosti, tak máme pevný základ, na ktorom môžeme budovať ďalej.

Plánujete pokračovať, keď sa aktuálne obdobie kurzu?

Určite áno. Chcem mať pravidelný kontakt s angličtinou a tieto kurzy sú toho zárukou.

Máte záujem zúčastniť sa nášho kurzu Legal English? Napíšte nám na e-mailovú adresu kurzy@thebridge.sk alebo nám zavolajte na číslo 0948 104 916.

Fotografia: Martina Lysinová, Zdroj: archív Martiny Lysinovej

×