Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Spokojný študent = úspešný študent

Spokojný študent = úspešný študent

[:sk] 

 

Na spokojnosti našich študentov nám záleží. Preto sme sa po zahájení tohto školského roka rozhodli opýtať sa ich, ako sa im u nás páči. Je pre nás dôležité neustále sa zlepšovať a posúvať sa vpred a v tom nám pomáha práve spätná väzba od študentov. Dotazník nám vyplnila vyše polovica študentov a jeho výsledky sú pre nás znamením, že naša snaha robiť si prácu poriadne nevychádza navnivoč.

Spokojný študent je ten, ktorému sa darí a svoje vedomosti cudzieho jazyka si aj skutočne polepší. Toto je aj pre nás meradlom úspechu. No na to, aby bol študent úspešný, je ešte pred zahájením výučby dôležitých zopár vecí. Prvým krokom je otestovanie sa. Bez toho, aby sme vedeli, čo už študent vie a kde má ešte medzery, naučíme ho niečo len veľmi ťažko. Výsledky testu sú veľmi dôležité aj pri výbere kurzu. Na ich základe vieme odporučiť kurz, ktorý bude potrebám študenta najviac vyhovovať. Vďaka výsledkom testu si aj sám študent vie odsledovať, o koľko sa jeho úroveň angličtiny vďaka kurzu zlepšila, a aj pre nás je to významná spätná väzba. Dôležitý ale nie je iba výber kurzu, ale aj výber lektora. U nás majú študenti možnosť stretnúť sa so svojím lektorom ešte pred začiatkom výučby, porozprávať sa o tom, aké sú ich potreby, a o tom, ako bude kurz prebiehať. Rozhodne netreba zabúdať ani na určenie cieľov. Bez toho, aby ich mali lektor aj študent stanovené, je po kurze len ťažko možné posúdiť, či bolo štúdium úspešné. Nám na spokojnosti našich študentov záleží a aj vďaka tomuto postupu ju dosahujeme.[:]

×