Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Angličtina pre deti metódou CLIL. Prečo sa takto naučia ešte viac?

<strong>Angličtina pre deti metódou CLIL. Prečo sa takto naučia ešte viac?</strong>

Počuli ste už o metóde CLIL? Pod touto skratkou sa skrýva názov Content and Language Integrated Learning, v preklade integrované tematické vyučovanie nejazykových predmetov. Jednoducho povedané, metóda CLIL je vyučovaním cudzieho jazyka cez zdokonaľovanie zručností v inom, úplne nejazykovom odbore.

Takýmto spôsobom sa dokážete zlepšiť v tom, čo vás baví, a vôbec nemusí ísť primárne o cudzí jazyk. Ten si osvojíte intuitívnym spôsobom, napríklad popri maľovaní, programovaní či štúdiu prírodovedných predmetov.

Detská angličtina metódou CLIL

Bežné vyučovanie cudzích jazykov je zamerané prevažne na nekonečné precvičovanie štyroch rôznych zručností – čítania, počúvania, rozprávania a písania. Popri vyučovaní nejazykového predmetu v cudzom jazyku, teda v metóde CLIL, sú tieto štyri zručnosti kombinované a nepredstavujú cieľ, ale prostriedok na získavanie nových informácií. Práve vďaka tomu sa metódou CLIL môžu študenti priamo na hodine učiť, ako pristupovať v cudzom jazyku k jednotlivým situáciám.

My u nás metódou CLIL učíme vo všetkých detských kurzoch, kde čo najviac prepájame cudzí jazyk s praktickým životom. Na lekciách nevyužívame klasické učebnice, ale CLIL učebnice, v rámci ktorých si deti osvojujú prevažne to, čo sa aktuálne učia v škole, iba s tým rozdielom, že tentokrát je to v cudzom jazyku. Okrem zdokonaľovania svojich zručností v angličtine si tak deti zopakujú aj učivo do školy a naučia sa ešte čosi navyše.

Prirodzená cesta k angličtine

Aký je najväčší rozdiel v tom, keď sa deti učia metódou CLIL oproti obyčajným spôsobom výučby cudzieho jazyka? V prvom rade je to väčšia zábava! Tento spôsob zdokonaľovania sa v cudzom jazyku v sebe nezahŕňa žiadne drilovanie slovíčok, gramatiky, prekladanie viet od slova do slova či nudné modelové situácie. Metódou CLIL sa jazyk učia „za pochodu“ a aj keď možno nebudú mať na začiatku dokonalú gramatiku, rozhodne sa v angličtine nebudú báť rozprávať.

Anglicky hovoria hneď

Medzi najväčšie výhody učenia sa prostredníctvom metódy CLIL patrí nepochybne prirodzené prostredie, v ktorom deti okamžite aplikujú získané jazykové vedomosti v praxi. Nenaučia sa len niečo, čo možno využijú v budúcnosti, ale priamo na hodine majú možnosť vyskúšať si danú zručnosť hneď a bez čakania. Vďaka tomu, že takýmto spôsobom hneď vidia svoje výsledky, nabije ich to pozitívnou energiou a motivuje do ďalšieho učenia.

Po anglicky nielen rozprávať, ale aj myslieť

A ako to vyzerá v praxi? Lekcie prebiehajú výhradne v angličtine. Deti jednoducho nemajú na výber, a tak si na takúto komunikáciu rýchlo zvyknú. Prirodzeným spôsobom si začnú osvojovať vetné konštrukcie a celé frázy, bez toho, aby museli čokoľvek memorovať. Skrátka, naučia sa v angličtine nielen vyjadrovať, ale aj myslieť!

Menej je niekedy viac

Pri tomto spôsobe výučby cudzieho jazyka sa, samozrejme, nedá hneď očakávať dokonalosť. Práve naopak. Niektorým slovíčkam deti v procese neporozumejú, ale to nie je ani zámerom. Tým, že sa stretávajú s jazykom prirodzeným spôsobom, pod kvalitou výsledkov nechápeme množstvo osvojených slovíčok alebo gramatických pravidiel, ale porozumenie obsahu a schopnosť reprodukovať ho vlastnými slovami. Sledujeme teda osvojovanie si jazyka ako celku, vďaka čomu ho môžu využívať úplne automaticky a plynule. Menej, čo sa týka gramatiky či dokonalého porozumenia lektorovi, v tomto prípade môže znamenať aj viac, ale aktívnejšie, uvedomelejšie a bez jazykových bariér.

Doprajte svojim deťom zážitok z učenia

Chcete, aby sa vaše deti naučili ešte o čosi viac, než len angličtinu? Pozrite si naše detské kurzy angličtiny a nechajte ich, nech sa ju učia prirodzene a v praxi. Tešíme sa na vás!

×