Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Metódou CLIL sa nenaučíte iba cudzí jazyk

Metódou CLIL sa nenaučíte iba cudzí jazyk

Čo sa skrýva pod skratkou CLIL? Je to Content and Language Integrated Learning, v preklade integrované tematické vyučovanie nejazykových predmetov, ale to mnohým ľuďom veľa nepovie.

Jednoducho povedané, metóda CLIL je vyučovaním cudzieho jazyka cez zdokonaľovanie zručností v inom, úplne nejazykovom odbore. Takýmto spôsobom sa dokážete zlepšiť v tom, čo vás baví, a vôbec nemusí ísť primárne o cudzí jazyk. Ten sa naučíte intuitívnym spôsobom napríklad popri maľovaní, programovaní či štúdiu prírodovedných predmetov.

Používajte jazyk prirodzene

Aký je najväčší rozdiel v tom, keď sa učíte metódou CLIL oproti obyčajným spôsobom výučby cudzieho jazyka? V prvom rade sa pri tom viac zabavíte. Tento spôsob zdokonaľovania sa v cudzom jazyku v sebe nezahŕňa žiadne drilovanie slovíčok, gramatiky, prekladanie viet od slova do slova či nudné modelové situácie. Metódou CLIL sa jazyk učíte „za pochodu“ a aj keď možno nebudete mať na začiatku dokonalú gramatiku, rozhodne sa v angličtine nebudete báť rozprávať.

Hovorte anglicky hneď

Medzi najväčšie výhody učenia sa prostredníctvom metódy CLIL patrí nepochybne prirodzené prostredie, v ktorom študenti okamžite aplikujú získané jazykové vedomosti v praxi. Nenaučíte sa len niečo, čo možno využijete v budúcnosti, ale priamo na hodine máte možnosť vyskúšať si danú zručnosť hneď a bez čakania. Vďaka tomu, že takýmto spôsobom hneď uvidíte svoje výsledky, nabije vás to pozitívnou energiou a motivuje do ďalšieho učenia.

Ako to funguje?

Bežné vyučovanie cudzích jazykov je zamerané prevažne na nekonečné precvičovanie štyroch rôznych zručností – čítania, počúvania, rozprávania a písania. Popri vyučovaní nejazykového predmetu v cudzom jazyku, teda v metóde CLIL, sú tieto štyri zručnosti kombinované a nepredstavujú cieľ, ale prostriedok na získavanie nových informácií. Práve vďaka tomu sa metódou CLIL môžeme priamo na hodine učiť, ako  pristupovať v cudzom jazyku k jednotlivým situáciám.

Metóda CLIL u nás

Metódou CLIL u nás učíme vo všetkých detských kurzoch a naším cieľom je čo najviac prepojiť cudzí jazyk s praktickým životom. Na lekciách nevyužívame klasické učebnice cudzieho jazyka, ale CLIL učebnice, v rámci ktorých si deti osvojujú prevažne to, čo sa aktuálne učia v škole, s tým rozdielom, že tentokrát je to v cudzom jazyku. Veľkou výhodou je to, že okrem zdokonaľovania svojich zručností v angličtine, si deti zopakujú aj učivo do školy a naučia sa ešte čosi navyše.

Lekcie prebiehajú výhradne v angličtine, čo znamená, že deti jednoducho nemajú na výber. Relatívne rýchlo si zvyknú na komunikáciu a začnú si prirodzeným spôsobom osvojovať vetné konštrukcie a celé frázy, bez toho, aby museli čokoľvek memorovať. Skrátka, naučia sa v angličtine nielen vyjadrovať, ale aj myslieť.

Menej je niekedy viac

Pri tomto spôsobe výučby cudzieho jazyka sa, samozrejme, nedá hneď očakávať dokonalosť. Práve naopak. Niektorým slovíčkam deti v procese neporozumejú, ale to nie je ani zámerom. Tým, že sa stretávajú s jazykom prirodzeným spôsobom, pod kvalitou výsledkov nechápeme množstvo osvojených slovíčok alebo gramatických pravidiel, ale porozumenie obsahu a schopnosť reprodukovať ho vlastnými slovami. Sledujeme teda  osvojovanie si jazyka ako celku, vďaka čomu ho môžu využívať úplne automaticky a plynule. Menej, čo sa týka gramatiky či dokonalého porozumenia lektorovi v tomto prípade, môže znamenať aj viac, ale aktívnejšie, uvedomelejšie a bez jazykových bariér.

Je to jednoduché

Pri používaní metódy CLIL platí jednoduchá matematika: čím viac vnemov študent pri učení sa zapojí, tým viac sa naučí, a preto je dobré ich pri výučbe kombinovať. Pozrite si naše detské kurzy angličtiny a nechajte svoje deti, nech sa učia angličtinu prirodzene a v praxi.

×