Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Zuzana Labašová

Zuzana Labašová

Zuzana študovala psychológiu na Univerzite Komenského a Hunter College CUNY a absolvovala kurzy ďalšieho vzdelávania na Univerzite J. F. Kennedyho v Kalifornii. Skúsenosti z práce vo vzdelávacej organizácii Živica, ktorá sa venuje podpore globálneho vzdelávania,  umožnili Zuzane hlboko porozumieť efektívnemu plánovaniu vyučovacích hodín a vzdelávaniu učiteľov. Je obzvlášť zručná v používaní techník zážitkového vyučovania na zaujatie študentov a má talent na zapájanie umenia a psychológie do svojich hodín, ak je to vhodné. Ako učiteľka kritického myslenia, s validáciou od British Council, má dobré predpoklady na poskytovanie cenných poznatkov a školenia iným pedagógom. Vďaka kombinácii teoretických poznatkov a praktických skúseností je táto pedagogička cenným prínosom pre každú vzdelávaciu inštitúciu.

×