Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Peter Dyer

Peter Dyer

Peter pôsobil ako profesionálny herec v Austrálii (Peter Tabor) na divadelných doskách, vo filme, televízii a rozhlase. Viedol workshopy a poskytoval individuálne poradenstvo profesionálnym a začínajúcim hercom.
Peter je stredoškolským učiteľom dramatického a mediálneho umenia. Je tiež učiteľom anglického jazyka a školiteľom obchodnej angličtiny. Žije v Paríži a vedie workshopy pre obchodné skupiny a jednotlivcov v oblasti prezentačných zručností, reči tela a hlasu a vedie improvizačné workshopy pre obchodné skupiny.
Viac ako 25 rokov spolupracuje s organizáciou Pilgrims Teacher Training, ktorá školí učiteľov v oblasti využívania dramatických a improvizačných zručností pre študentov základných a stredných škôl. Peter používa improvizáciu ako metodiku pre učiteľov a študentov, aby uvoľnili predstavivosť a kreativitu v každom jednotlivcovi a aby hovorili plynulejšie a spontánnejšie, pričom tieto aktivity rozširuje aj na písanie.
Peter píše články do časopisov a v súčasnosti dokončuje knihu o využívaní improvizácie na hodinách cudzích jazykov.

×