Ondrej Koščík

Ondrej Koščík

Ondrej je kreatívny a na hodinách používa rôznorodé materiály vrátane videí.

Počas štúdia Anglistiky a amerikanistiky na Prešovskej univerzite absolvoval stáž v Londýne, polročné štúdium anglickej jazykovedy v poľskom Rzeszówe, ako aj štipendiom honorovanú letnú školu súčasnej literatúry v škótskom Edinburghu. Angličtina je jeho vášeň a je to vidieť nielen na jeho príprave na hodiny, ale aj na hodinách samotných.

Po úspešnom štúdiu pôsobil štyri roky ako lektor na Univerzite Komenského, kde sa zároveň podieľal aj na príprave štátnych jazykových skúšok. Zároveň vyučoval individuálne kurzy angličtiny a skupinové kurzy vo firmách, či na Ministerstve financií.

Vo voľnom čase ho stretnete nielen ako fotografa a účastníka konferencií učiteľov angličtiny, ale aj na koncertoch, festivaloch, či iných zaujímavých podujatiach v širokom okolí. Fascinujú ho príbehy a vďačne si vypočuje aj ten váš.

×

Cart