Zápis do online a prezenčných kurzov angličtiny, štartujeme už 20.9.2021!!

Mary Clarke

Mary Clarke

Mary je sympatická lektorka z UK, na Slovensku pôsobí od roku 2018. Je scestovaná, žila a pracovala v Holandsku, Argentíne a UK. Pracovala v rôznych sférach, napr. ako vzťahový manažér, projektový manažér pre divadlo a 5 rokov ako súdny úradník. Okrem vyučovania angličtiny sa venuje aj projektom v oblasti umenia, čo je jej celoživotná vášeň.

Je komunikatívna, empatická so silne rozvinutými interpersonálnymi zručnosťami. Je systematická, dôsledne sa pripravuje na hodiny a pod jej vedením a motiváciou študenti rýchlo v jazyku napredujú. Študenti oceňujú jej pripravenosť, energiu a vhodne zvolený prístup. Špecializuje sa na business angličtinu, uprednostňuje prácu s dospelými.

Vo svojom voľnom čase sa venuje už spomínanej kultúre a umeniu, miluje jedlo a čas strávený v prírode.

×

Cart