Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Mark Andrews

Mark Andrews

BIO

Mark Andrews pôsobil 15 rokov ako školiteľ učiteľov a lektorov na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti v Maďarsku na Katedre aplikovanej lingvistiky (anglický jazyk), predtým učil v Nemeckej demokratickej republike, Československu a Českej republike.

Už 40 rokov žije a pracuje v strednej a východnej Európe, z toho 12 rokov ako metodik ELT a poradca British Council. Šesť rokov sa podieľal na jazykovom a kultúrnom projekte s učiteľmi stredných škôl v Maďarsku, ktorého výsledkom bola učebnica pre tínedžerov Zoom In.  Päť rokov bol koordinátorom IATEFL Hungary Culture and Literature Special Interest Group a je veľkým podporovateľom združení učiteľov v regióne strednej a východnej Európy.

Desať rokov pracoval pre SOL (Sharing One Language) v Devone a v tomto regióne ako tréner učiteľov a lektorov, lektor na študentských kurzoch a tvorca kurzov a materiálov. V súčasnosti pracuje na voľnej nohe a v poslednom roku vedie týždenné kurzy pre tínedžerov v rakúskych školách pre organizáciu English in Action. Veľmi rád chodí na Slovensko a spoluorganizoval štyri letné tábory v Čadci, Starej Turej a Šamoríne na lodi na Dunaji.

Workshop: Kým som, ak mojim študentom nežiaria oči radosťou? Desať spôsobov, ako zapojiť mladých ľudí do vyučovacieho procesu.

Ako môžeme skutočne zapojiť našich študentov do vyučovania tak, aby sa cítili súčasťou toho, čo sa na hodinách deje?

Ako napísal Antoin de Saint-Exupéry, autor Malého princa: „Vybudovať loď neznamená nahnať mužov, rozkázať im tkať plachty, kovať klince, študovať hviezdy, ale prebudiť v nich nekonečnú lásku k moru.“ Na tomto seminári sa budeme zaoberať stratégiami, ako pomôcť študentom, aby sa podobným spôsobom zapojili do učenia.

×