Mario Rinvolucri

Mario Rinvolucri

Je zakladajúcim členom svetoznámeho centra pre vzdelávanie učiteľov – PILGRIMS Teacher training centre. Od roku 1974 do roku 2019 pôsobil ako tréner učiteľov v PILGRIMS a dlhé roky pôsobil ako školiteľ a mentor v programoch pre učiteľov jazykov na letnej škole, ktorú každoročne organizuje Oxfordská univerzita.

Mario významným spôsobom ovplyvnil metodiku vyučovania angličtiny. Je hlavným predstaviteľom humanizmu v jazykovom vzdelávaní, prednáša a školí na konferenciách a vzdelávacích podujatiach pre učiteľov po celom svete. Je spoluautorom mnohých kníh a medzi jeho najznámejšie patria Grammar games, Once upon a time, Vocabulary, Creative Writing, Humanising Your Course Book a iné.

V The Bridge sme s Mariom pripravovali systém spätnej väzby a konzultovali metodiku výučby. Aktuálne spolu pracujeme na projekte HLT.digital, online platforme pre vzdelávanie učiteľov.

×
×

Cart