Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Judit Fehér

Judit Fehér

BIO

Judit Fehér pôsobí ako učiteľka, trénerka učiteľov a lektorov a autorka materiálov na voľnej nohe. Má bohaté skúsenosti s učením, od predškolského veku až po postgraduálne štúdium vrátane mnohých špecializovaných oblastí, ako je podnikanie, medicína a umenie.

Ako trénerka lektorov Judit pracovala pre organizácie Pilgrims, British Study Centres a Konzervum, viedla kurzy najmä v Spojenom kráľovstve a Maďarsku a tiež prednášala a viedla workshopy na medzinárodných konferenciách a podujatiach. Hlavnými oblasťami jej záujmu sú CLIL (Content and Language Integrated Learning), PBL (Problem-Based Learning), tvorba materiálov, tvorivosť a umenie.

Väčšina učebných materiálov, ktoré Judit vytvorila, je určená študentom stredných škôl. Ide o učebnice, pracovné zošity, praktické príručky a online materiály. Medzi jej ďalšie publikácie patria Creative Resources with Bonnie Tsai (IAL, Atlanta), kapitola v knihe Creativity in the English language classroom (British Council) a niekoľko článkov na webovej stránke British Council Learn English, ako aj v odborných časopisoch English Teaching Professional, Modern English Teacher, Humanising Language Teaching, The Teacher Trainer a podobne.

Workshop: Neviem, ale má to svoje výhody II

Tento workshop pokračuje v skúmaní výhod “nevedenia”, ktoré sme začali na rannom workshope. Tieto dva workshopy spolu súvisia, ale sú na sebe nezávislé, takže do druhej časti sa môžete zapojiť aj bez toho, aby ste sa zúčastnili prvej časti.

Druhá časť bude z veľkej časti o riešení problémov a tvorivosti, takže sa pozornosť presunie na vedecké, umelecké a literárne témy v kontexte vzdelávania.

Ak by ste sa ma spýtali, či si budete môcť nejakú aktivitu z workshopu preniesť priamo do svojej triedy nasledujúci pondelok… no, budete?

×