Začať s angličtinou môžete kedykoľvek. Otestujte sa a zistite na čom môžete stavať. U nás nájdete kurz, ktorý vám sadne. :)

Emma Wyatt

Emma Wyatt

BIO

Emma získala magisterský titul z literatúry z Queen Mary’s College, University of London, diplom CELTA z International House London a nedávno absolvovala kurz Coaching Practitioner v The Bridge, pričom krátko nato získala akreditáciu EMCC. Ako lektorka pôsobí už takmer 10 rokov a metódy koučovania začleňovala do svojich hodín ešte pred účasťou na kurze koučovania. Koučovanie považuje za skvelý spôsob, ako preniknúť k podstate toho, čo naši študenti od svojho jazykového vzdelávania očakávajú, a tiež za užitočný zdroj informácií pre samotných učiteľov, ktorý im pomôže zabezpečiť, aby zo svojho povolania dostali to, čo chcú.

Workshop: Ako sa učia učitelia? Prečo učím?

Často sa zameriavame na našich študentov a na to, čo získavajú z učenia, ale čo my ako učitelia? Aké sú vaše základné hodnoty v práci a živote a ako ich môžete lepšie vniesť do vyučovacieho procesu, aby ste si boli istí, že aj vy z tejto skúsenosti získavate čo najviac? Na tomto stretnutí zistíme, aké sú vaše základné hodnoty a ako sa lepšie uistiť, že sú v súlade s vaším každodenným vyučovaním.

×