Je súdnym prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

V the Bridge pripravuje pokročilých študentov na Cambridge skúšky (Business English BEC Higher, Legal English) a vyučuje v kurzoch so zameraním na právnickú angličtinu. Školí odborné kurzy ako Policies and Directives, Anti money laundering, Company law,  Arbitration,  a slovenské zákony v anglickom jazyku.

Pravidelne sa zúčastňuje odborných konferencií organizovaných AmCham a Slovenskou advokátskou komorou.

Má lektorskú certifikáciu CAELT, University of British Columbia, Kanada.

 

Je súdnym prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

Kurzy angličtiny, ktoré vediem